Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Scout Cctv As
Juridisk navn:  Scout Cctv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51484610
Breimyra 18 Breimyra 18 Fax:
4344 Bryne 4344 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 813117932
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/16/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.46%
Resultat  
  
-65.45%
Egenkapital  
  
4.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.808.000 4.301.000 4.857.000 3.119.000 3.025.000
Resultat: 57.000 165.000 136.000 104.000 199.000
Egenkapital: 971.000 927.000 927.000 810.000 706.000
Regnskap for  Scout Cctv As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.808.000 4.301.000 4.857.000 3.119.000 3.025.000
Driftskostnader -3.727.000 -4.131.000 -4.703.000 -3.021.000 -2.801.000
Driftsresultat 81.000 170.000 155.000 98.000 224.000
Finansinntekter 10.000 8.000 8.000 12.000 8.000
Finanskostnader -35.000 -13.000 -26.000 -6.000 -32.000
Finans -25.000 -5.000 -18.000 6.000 -24.000
Resultat før skatt 57.000 165.000 136.000 104.000 199.000
Skattekostnad -13.000 -36.000 -20.000 0 -19.000
Årsresultat 44.000 129.000 117.000 104.000 181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 117.000 157.000 197.000 0
Sum omløpsmidler 5.202.000 3.486.000 3.076.000 2.060.000 1.404.000
Sum eiendeler 5.279.000 3.603.000 3.233.000 2.257.000 1.404.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 432.000 432.000 316.000 212.000
Sum egenkapital 971.000 927.000 927.000 810.000 706.000
Sum langsiktig gjeld 3.065.000 1.610.000 200.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 1.066.000 2.106.000 1.447.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 5.278.000 3.602.000 3.232.000 2.257.000 1.404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.762.000 4.301.000 4.857.000 2.884.000 3.025.000
Andre inntekter 46.000 0 0 235.000 0
Driftsinntekter 3.808.000 4.301.000 4.857.000 3.119.000 3.025.000
Varekostnad -380.000 -1.294.000 -1.083.000 -800.000 -896.000
Lønninger -2.693.000 -2.480.000 -3.212.000 -1.877.000 -1.537.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -40.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -614.000 -317.000 -368.000 -341.000 -368.000
Driftskostnader -3.727.000 -4.131.000 -4.703.000 -3.021.000 -2.801.000
Driftsresultat 81.000 170.000 155.000 98.000 224.000
Finansinntekter 10.000 8.000 8.000 12.000 8.000
Finanskostnader -35.000 -13.000 -26.000 -6.000 -32.000
Finans -25.000 -5.000 -18.000 6.000 -24.000
Konsernbidrag -129.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 129.000 117.000 104.000 181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 77.000 117.000 157.000 197.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 117.000 157.000 197.000 0
Varebeholdning 4.544.000 2.750.000 1.888.000 617.000 450.000
Kundefordringer 353.000 330.000 467.000 660.000 434.000
Andre fordringer 159.000 115.000 245.000 490.000 146.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 146.000 291.000 475.000 293.000 375.000
Sum omløpsmidler 5.202.000 3.486.000 3.076.000 2.060.000 1.404.000
Sum eiendeler 5.279.000 3.603.000 3.233.000 2.257.000 1.404.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 432.000 432.000 316.000 212.000
Sum egenkapital 971.000 927.000 927.000 810.000 706.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 165.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.065.000 1.610.000 200.000 0 0
Leverandørgjeld 350.000 245.000 1.265.000 842.000 312.000
Betalbar skatt 13.000 0 20.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 279.000 191.000 272.000 190.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 600.000 464.000 549.000 414.000 279.000
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 1.066.000 2.106.000 1.447.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 5.278.000 3.602.000 3.232.000 2.257.000 1.404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.960.000 2.420.000 970.000 613.000 706.000
Likviditetsgrad 1 4.2 3.3 1.5 1 2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.6 1 1.4
Soliditet 18.4 25.7 28.7 35.9 50.3
Resultatgrad 2.1 4 3.2 3.1 7.4
Rentedekningsgrad 2.3 13.1 6 16.3 7
Gjeldsgrad 4.4 2.9 2.5 1.8 1
Total kapitalrentabilitet 1.7 4.9 5 4.9 16.5
Signatur
22.01.2018
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
31.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex