Schrader Gartneri AS
Juridisk navn:  Schrader Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66969440
Toveien 35 Toveien 35 Fax: 66969450
1459 Nesodden 1459 Nesodden
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 933691667
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 75
Etableringsdato: 8/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7%
Resultat  
  
161.94%
Egenkapital  
  
8.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 57.517.000 53.755.000 55.862.000 59.152.000 52.124.000
Resultat: 2.418.000 -3.904.000 1.481.000 -802.000 509.000
Egenkapital: 23.591.000 21.705.000 24.750.000 23.615.000 24.544.000
Regnskap for  Schrader Gartneri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 57.517.000 53.755.000 55.862.000 59.152.000 52.124.000
Driftskostnader -54.188.000 -57.289.000 -54.423.000 -59.550.000 -51.571.000
Driftsresultat 3.329.000 -3.535.000 1.438.000 -397.000 552.000
Finansinntekter 165.000 188.000 222.000 179.000 192.000
Finanskostnader -1.075.000 -558.000 -179.000 -585.000 -235.000
Finans -910.000 -370.000 43.000 -406.000 -43.000
Resultat før skatt 2.418.000 -3.904.000 1.481.000 -802.000 509.000
Skattekostnad -532.000 859.000 -345.000 172.000 -125.000
Årsresultat 1.886.000 -3.045.000 1.135.000 -630.000 384.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.509.000 26.335.000 20.830.000 22.517.000 24.691.000
Sum omløpsmidler 21.082.000 14.949.000 23.009.000 20.183.000 15.554.000
Sum eiendeler 44.591.000 41.284.000 43.839.000 42.700.000 40.245.000
Sum opptjent egenkapital 13.591.000 11.705.000 14.750.000 13.615.000 14.544.000
Sum egenkapital 23.591.000 21.705.000 24.750.000 23.615.000 24.544.000
Sum langsiktig gjeld 5.226.000 5.440.000 3.317.000 3.933.000 4.499.000
Sum kortsiktig gjeld 15.774.000 14.139.000 15.772.000 15.154.000 11.202.000
Sum gjeld og egenkapital 44.591.000 41.284.000 43.839.000 42.702.000 40.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.963.000 53.237.000 55.305.000 58.649.000 51.645.000
Andre inntekter 554.000 517.000 557.000 503.000 479.000
Driftsinntekter 57.517.000 53.755.000 55.862.000 59.152.000 52.124.000
Varekostnad -26.076.000 -28.533.000 -27.819.000 -32.406.000 -25.567.000
Lønninger -16.805.000 -17.416.000 -15.748.000 -15.690.000 -14.905.000
Avskrivning -2.996.000 -3.166.000 -2.940.000 -3.418.000 -3.198.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.311.000 -8.174.000 -7.916.000 -8.036.000 -7.901.000
Driftskostnader -54.188.000 -57.289.000 -54.423.000 -59.550.000 -51.571.000
Driftsresultat 3.329.000 -3.535.000 1.438.000 -397.000 552.000
Finansinntekter 165.000 188.000 222.000 179.000 192.000
Finanskostnader -1.075.000 -558.000 -179.000 -585.000 -235.000
Finans -910.000 -370.000 43.000 -406.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0
Årsresultat 1.886.000 -3.045.000 1.135.000 -630.000 384.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 426.000 965.000 143.000 160.000 0
Fast eiendom 12.470.000 14.558.000 16.405.000 18.496.000 20.620.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.596.000 3.302.000 3.738.000 3.861.000 4.071.000
Sum varige driftsmidler 15.066.000 17.860.000 20.143.000 22.357.000 24.691.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.016.000 7.510.000 543.000 0 0
Sum anleggsmidler 23.509.000 26.335.000 20.830.000 22.517.000 24.691.000
Varebeholdning 6.922.000 6.427.000 5.564.000 5.171.000 4.768.000
Kundefordringer 7.406.000 5.647.000 5.987.000 4.984.000 5.043.000
Andre fordringer 1.592.000 1.241.000 1.808.000 1.114.000 1.313.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.162.000 1.633.000 9.649.000 8.914.000 4.431.000
Sum omløpsmidler 21.082.000 14.949.000 23.009.000 20.183.000 15.554.000
Sum eiendeler 44.591.000 41.284.000 43.839.000 42.700.000 40.245.000
Sum opptjent egenkapital 13.591.000 11.705.000 14.750.000 13.615.000 14.544.000
Sum egenkapital 23.591.000 21.705.000 24.750.000 23.615.000 24.544.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 20.000 26.000 198.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.226.000 5.440.000 3.317.000 3.933.000 4.499.000
Leverandørgjeld 4.043.000 4.049.000 5.261.000 4.188.000 4.496.000
Betalbar skatt 0 198.000 0 109.000
Skyldig offentlige avgifter 9.149.000 8.144.000 8.459.000 9.026.000 4.503.000
Utbytte 0 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.582.000 1.946.000 1.854.000 1.639.000 2.094.000
Sum kortsiktig gjeld 15.774.000 14.139.000 15.772.000 15.154.000 11.202.000
Sum gjeld og egenkapital 44.591.000 41.284.000 43.839.000 42.702.000 40.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.308.000 810.000 7.237.000 5.029.000 4.352.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.5 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 1.1 1 1
Soliditet 52.9 52.6 56.5 55.3 6
Resultatgrad 5.8 -6.6 2.6 -0.7 1.1
Rentedekningsgrad 3.1 -6.3 8 -0.7 2.3
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.8 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 7.8 -8.1 3.8 -0.5 1.8
Signatur
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
HVER FOR SEG.
Prokurister
07.06.2006
SCHRADER HANS WILHELM
SCHRADER ÅSE KARI
SCHRADER KRISTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex