Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Schløsser Møller Kulde AS
Juridisk navn:  Schløsser Møller Kulde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23379300
Postboks 65 Bryn Ole Deviks Vei 18 Fax: 23379310
0611 Oslo 666 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914492149
Aksjekapital: 495.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 11/29/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.05%
Resultat  
  
53.34%
Egenkapital  
  
0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 196.710.000 196.608.000 149.853.000 126.505.000 119.452.000
Resultat: 14.368.000 9.370.000 14.089.000 12.568.000 3.778.000
Egenkapital: 37.928.000 37.734.000 35.431.000 29.605.000 28.672.000
Regnskap for  Schløsser Møller Kulde AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 196.710.000 196.608.000 149.853.000 126.505.000 119.452.000
Driftskostnader -182.169.000 -187.357.000 -135.509.000 -113.600.000 -115.379.000
Driftsresultat 14.541.000 9.250.000 14.344.000 12.906.000 4.073.000
Finansinntekter 14.000 412.000 3.000 1.000 56.000
Finanskostnader -187.000 -292.000 -258.000 -339.000 -351.000
Finans -173.000 120.000 -255.000 -338.000 -295.000
Resultat før skatt 14.368.000 9.370.000 14.089.000 12.568.000 3.778.000
Skattekostnad -3.173.000 -2.067.000 -3.264.000 -3.035.000 -943.000
Årsresultat 11.195.000 7.303.000 10.825.000 9.533.000 2.835.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.133.000 3.732.000 3.360.000 3.284.000 4.673.000
Sum omløpsmidler 77.077.000 76.247.000 80.572.000 63.070.000 67.125.000
Sum eiendeler 80.210.000 79.979.000 83.932.000 66.354.000 71.798.000
Sum opptjent egenkapital 37.433.000 37.239.000 34.936.000 29.110.000 0
Sum egenkapital 37.928.000 37.734.000 35.431.000 29.605.000 28.672.000
Sum langsiktig gjeld 799.000 0 0 0 17.318.000
Sum kortsiktig gjeld 41.483.000 42.246.000 48.501.000 36.748.000 25.807.000
Sum gjeld og egenkapital 80.210.000 79.980.000 83.932.000 66.353.000 71.797.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 196.710.000 196.591.000 149.853.000 126.505.000 119.372.000
Andre inntekter 17.000 0 0 80.000
Driftsinntekter 196.710.000 196.608.000 149.853.000 126.505.000 119.452.000
Varekostnad -145.679.000 -149.504.000 -97.174.000 -79.359.000 -76.143.000
Lønninger -19.466.000 -19.848.000 -25.534.000 -22.274.000 -26.935.000
Avskrivning -1.264.000 -1.273.000 -1.265.000 -958.000 -923.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.760.000 -16.732.000 -11.536.000 -11.009.000 -11.378.000
Driftskostnader -182.169.000 -187.357.000 -135.509.000 -113.600.000 -115.379.000
Driftsresultat 14.541.000 9.250.000 14.344.000 12.906.000 4.073.000
Finansinntekter 14.000 412.000 3.000 1.000 56.000
Finanskostnader -187.000 -292.000 -258.000 -339.000 -351.000
Finans -173.000 120.000 -255.000 -338.000 -295.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -11.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -8.600.000 -2.500.000
Årsresultat 11.195.000 7.303.000 10.825.000 9.533.000 2.835.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 163.000 66.000 176.000 58.000 799.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.970.000 3.666.000 3.184.000 3.225.000 3.873.000
Sum varige driftsmidler 2.970.000 3.666.000 3.184.000 3.225.000 3.873.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.133.000 3.732.000 3.360.000 3.284.000 4.673.000
Varebeholdning 45.287.000 49.809.000 49.464.000 34.534.000 36.462.000
Kundefordringer 26.590.000 20.969.000 25.051.000 25.172.000 25.158.000
Andre fordringer 4.408.000 4.628.000 3.360.000 2.214.000 4.556.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 792.000 840.000 2.696.000 1.150.000 949.000
Sum omløpsmidler 77.077.000 76.247.000 80.572.000 63.070.000 67.125.000
Sum eiendeler 80.210.000 79.979.000 83.932.000 66.354.000 71.798.000
Sum opptjent egenkapital 37.433.000 37.239.000 34.936.000 29.110.000 0
Sum egenkapital 37.928.000 37.734.000 35.431.000 29.605.000 28.672.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.289.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.202.000 0 5.494.000 0
Sum langsiktig gjeld 799.000 0 0 0 17.318.000
Leverandørgjeld 16.702.000 13.113.000 34.680.000 9.893.000 17.099.000
Betalbar skatt 3.269.000 2.031.000 3.382.000 2.293.000 667.000
Skyldig offentlige avgifter 6.982.000 5.901.000 1.404.000 6.165.000 1.590.000
Utbytte -11.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -8.600.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 3.530.000 3.000.000 4.035.000 4.301.000 3.951.000
Sum kortsiktig gjeld 41.483.000 42.246.000 48.501.000 36.748.000 25.807.000
Sum gjeld og egenkapital 80.210.000 79.980.000 83.932.000 66.353.000 71.797.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.594.000 34.001.000 32.071.000 26.322.000 41.318.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 1.7 1.7 2.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.6 0.8 1.2
Soliditet 47.3 47.2 42.2 44.6 39.9
Resultatgrad 7.4 4.7 9.6 10.2 3.4
Rentedekningsgrad 77.8 31.7 55.6 38.1 11.6
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.4 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 18.1 12.1 17.1 19.5 5.8
Signatur
01.07.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ALENE, ELLER AV
TO AV STYRETS ØVRIGE MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2021
Daglig leder alene.
Prokura i fellesskap
Colbensen Anne
Prokura i fellesskap
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex