Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Scandinavian Aircraft As
Juridisk navn:  Scandinavian Aircraft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90784478
Merdevegen 20 Merdevegen 20 Fax:
3676 Notodden 3676 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 999606563
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.81%
Resultat  
  
44.35%
Egenkapital  
  
34.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 152.000 80.641.000 21.732.000 13.215.000 18.089.000
Resultat: -1.029.000 -1.849.000 -618.000 3.000 848.000
Egenkapital: 1.725.000 1.281.000 1.283.000 2.507.000 1.909.000
Regnskap for  Scandinavian Aircraft As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 152.000 80.641.000 21.732.000 13.215.000 18.089.000
Driftskostnader -1.285.000 -82.492.000 -22.220.000 -13.105.000 -16.908.000
Driftsresultat -1.133.000 -1.851.000 -488.000 111.000 1.180.000
Finansinntekter 200.000 252.000 0 2.000 0
Finanskostnader -96.000 -250.000 -130.000 -109.000 -333.000
Finans 104.000 2.000 -130.000 -107.000 -333.000
Resultat før skatt -1.029.000 -1.849.000 -618.000 3.000 848.000
Skattekostnad 226.000 407.000 155.000 9.000 -212.000
Årsresultat -803.000 -1.442.000 -463.000 12.000 636.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.258.000 6.864.000 8.281.000 7.990.000 1.763.000
Sum omløpsmidler 7.948.000 8.624.000 23.167.000 3.905.000 2.135.000
Sum eiendeler 13.206.000 15.488.000 31.448.000 11.895.000 3.898.000
Sum opptjent egenkapital -2.245.000 -1.442.000 0 1.891.000 1.879.000
Sum egenkapital 1.725.000 1.281.000 1.283.000 2.507.000 1.909.000
Sum langsiktig gjeld 10.758.000 13.783.000 2.741.000 2.980.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 425.000 27.425.000 6.408.000 1.954.000
Sum gjeld og egenkapital 13.206.000 15.489.000 31.449.000 11.894.000 3.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 152.000 80.641.000 21.732.000 13.215.000 18.089.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 152.000 80.641.000 21.732.000 13.215.000 18.089.000
Varekostnad -80.373.000 -19.082.000 -11.752.000 -15.664.000
Lønninger -49.000 -643.000 -1.470.000 -34.000 -104.000
Avskrivning -163.000 -188.000 -155.000 -132.000 -170.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.073.000 -1.288.000 -1.513.000 -1.187.000 -970.000
Driftskostnader -1.285.000 -82.492.000 -22.220.000 -13.105.000 -16.908.000
Driftsresultat -1.133.000 -1.851.000 -488.000 111.000 1.180.000
Finansinntekter 200.000 252.000 0 2.000 0
Finanskostnader -96.000 -250.000 -130.000 -109.000 -333.000
Finans 104.000 2.000 -130.000 -107.000 -333.000
Konsernbidrag 0 -2.135.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -803.000 -1.442.000 -463.000 12.000 636.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 19.000 38.000 57.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 87.000 107.000 0 0
Sum varige driftsmidler 4.152.000 6.008.000 7.605.000 7.921.000 1.706.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.106.000 856.000 656.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 5.258.000 6.864.000 8.281.000 7.990.000 1.763.000
Varebeholdning 6.130.000 5.204.000 2.173.000 97.000 97.000
Kundefordringer 202.000 3.532.000 4.000 69.000
Andre fordringer 1.805.000 2.070.000 17.377.000 3.712.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 1.147.000 86.000 92.000 1.953.000
Sum omløpsmidler 7.948.000 8.624.000 23.167.000 3.905.000 2.135.000
Sum eiendeler 13.206.000 15.488.000 31.448.000 11.895.000 3.898.000
Sum opptjent egenkapital -2.245.000 -1.442.000 0 1.891.000 1.879.000
Sum egenkapital 1.725.000 1.281.000 1.283.000 2.507.000 1.909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 404.000 279.000 279.000 211.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.758.000 13.783.000 2.741.000 2.980.000 35.000
Leverandørgjeld 49.000 232.000 724.000 68.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 123.000 109.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 674.000 160.000 26.577.000 6.232.000 1.930.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 425.000 27.425.000 6.408.000 1.954.000
Sum gjeld og egenkapital 13.206.000 15.489.000 31.449.000 11.894.000 3.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.225.000 8.199.000 -4.258.000 -2.503.000 181.000
Likviditetsgrad 1 11.0 2 0.8 0.6 1
Likviditetsgrad 2 2.5 8 0.8 0.6 1
Soliditet 13.1 8.3 4.1 21.1 4
Resultatgrad -745.4 -2.3 -2.2 0.8 6.5
Rentedekningsgrad -11.8 -7.4 -3.8 1 3.5
Gjeldsgrad 6.7 11.1 23.5 3.7 1
Total kapitalrentabilitet -7.1 -10.3 -1.6 0.9 30.3
Signatur
21.10.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.10.2015
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex