Scandic Trade AS
Juridisk navn:  Scandic Trade AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72835475
Gaustad Ringvålvegen 712-714 Gaustad Fax: 72835697
7074 Spongdal 7074 Spongdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 974370840
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/7/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Orkla Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.96%
Resultat  
  
2355.56%
Egenkapital  
  
2.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 510.000 809.000 906.000 1.090.000 975.000
Resultat: 203.000 -9.000 -10.000 -11.000 144.000
Egenkapital: 148.000 145.000 154.000 163.000 176.000
Regnskap for  Scandic Trade AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 510.000 809.000 906.000 1.090.000 975.000
Driftskostnader -306.000 -818.000 -936.000 -1.202.000 -1.090.000
Driftsresultat 203.000 -9.000 -30.000 -111.000 -114.000
Finansinntekter 0 21.000 100.000 265.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -7.000
Finans 0 20.000 99.000 258.000
Resultat før skatt 203.000 -9.000 -10.000 -11.000 144.000
Skattekostnad -45.000 0 1.000 -1.000 -40.000
Årsresultat 159.000 -9.000 -9.000 -13.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 87.000 108.000 135.000 114.000
Sum omløpsmidler 469.000 443.000 493.000 488.000 309.000
Sum eiendeler 576.000 530.000 601.000 623.000 423.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 -105.000 -96.000 -87.000 -74.000
Sum egenkapital 148.000 145.000 154.000 163.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 228.000 385.000 447.000 459.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 530.000 601.000 622.000 423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 485.000 809.000 906.000 1.090.000 975.000
Andre inntekter 25.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 510.000 809.000 906.000 1.090.000 975.000
Varekostnad -128.000 -256.000 -190.000 -216.000 -284.000
Lønninger 154.000 -174.000 -305.000 -509.000 -322.000
Avskrivning -23.000 -31.000 -31.000 -25.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -309.000 -357.000 -410.000 -452.000 -457.000
Driftskostnader -306.000 -818.000 -936.000 -1.202.000 -1.090.000
Driftsresultat 203.000 -9.000 -30.000 -111.000 -114.000
Finansinntekter 0 21.000 100.000 265.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -7.000
Finans 0 20.000 99.000 258.000
Konsernbidrag -156.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 159.000 -9.000 -9.000 -13.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 8.000 6.000 5.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 41.000 66.000 96.000 77.000
Sum varige driftsmidler 69.000 41.000 66.000 96.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 39.000 36.000 33.000 30.000
Sum anleggsmidler 107.000 87.000 108.000 135.000 114.000
Varebeholdning 30.000 26.000 33.000 38.000 27.000
Kundefordringer -10.000 3.000 6.000 0
Andre fordringer 372.000 397.000 397.000 365.000 265.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 29.000 61.000 79.000 17.000
Sum omløpsmidler 469.000 443.000 493.000 488.000 309.000
Sum eiendeler 576.000 530.000 601.000 623.000 423.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 -105.000 -96.000 -87.000 -74.000
Sum egenkapital 148.000 145.000 154.000 163.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 200.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 37.000 11.000 16.000 62.000 4.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -22.000 1.000 45.000 38.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 371.000 386.000 359.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 228.000 385.000 447.000 459.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 530.000 601.000 622.000 423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 241.000 58.000 46.000 29.000 62.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.2 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.1 1 1 1.1
Soliditet 25.7 27.4 25.6 26.2 41.6
Resultatgrad 39.8 -1.1 -3.3 -10.2 -11.7
Rentedekningsgrad -16.3
Gjeldsgrad 2.9 2.7 2.9 2.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 35.2 -1.7 -1.5 -1.8 35.7
Signatur
07.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex