Scale Aquaculture As
Juridisk navn:  Scale Aquaculture As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73809938
Postboks 2200 Sentrum Nordfrøyveien 217 Fax: 73809940
7412 Trondheim 7260 Sistranda
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frøya
Org.nr: 929013581
Aksjekapital: 3.319.954 NOK
Antall ansatte: 262
Etableringsdato: 9/18/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.16%
Resultat  
  
-6.98%
Egenkapital  
  
-14.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 823.193.000 657.726.000 629.999.000 437.955.000 412.763.000
Resultat: 59.038.000 63.466.000 36.273.000 37.407.000 29.028.000
Egenkapital: 88.203.000 102.782.000 95.273.000 94.769.000 81.892.000
Regnskap for  Scale Aquaculture As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 823.193.000 657.726.000 629.999.000 437.955.000 412.763.000
Driftskostnader -755.675.000 -589.028.000 -594.433.000 -401.264.000 -379.330.000
Driftsresultat 67.518.000 68.699.000 35.567.000 36.692.000 33.433.000
Finansinntekter 23.373.000 8.297.000 9.335.000 10.320.000 4.203.000
Finanskostnader -31.854.000 -13.530.000 -8.628.000 -9.605.000 -8.608.000
Finans -8.481.000 -5.233.000 707.000 715.000 -4.405.000
Resultat før skatt 59.038.000 63.466.000 36.273.000 37.407.000 29.028.000
Skattekostnad -15.595.000 -15.929.000 -10.306.000 -11.730.000 -8.021.000
Årsresultat 43.443.000 47.537.000 25.967.000 25.677.000 21.008.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 187.633.000 187.123.000 131.176.000 126.124.000 32.564.000
Sum omløpsmidler 283.834.000 233.298.000 216.229.000 204.553.000 120.092.000
Sum eiendeler 471.467.000 420.421.000 347.405.000 330.677.000 152.656.000
Sum opptjent egenkapital 84.521.000 99.100.000 91.591.000 90.969.000 78.092.000
Sum egenkapital 88.203.000 102.782.000 95.273.000 94.769.000 81.892.000
Sum langsiktig gjeld 161.150.000 129.662.000 119.996.000 125.319.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 222.115.000 187.977.000 132.136.000 110.589.000 70.645.000
Sum gjeld og egenkapital 471.468.000 420.421.000 347.405.000 330.677.000 152.657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 823.212.000 662.683.000 632.540.000 434.334.000 411.844.000
Andre inntekter -19.000 -4.957.000 -2.541.000 3.621.000 919.000
Driftsinntekter 823.193.000 657.726.000 629.999.000 437.955.000 412.763.000
Varekostnad -569.225.000 -449.860.000 -466.817.000 -297.848.000 -300.656.000
Lønninger -86.080.000 -77.368.000 -68.831.000 -53.814.000 -40.382.000
Avskrivning -16.964.000 -13.028.000 -8.983.000 -7.513.000 -2.617.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.406.000 -48.772.000 -49.802.000 -42.089.000 -35.675.000
Driftskostnader -755.675.000 -589.028.000 -594.433.000 -401.264.000 -379.330.000
Driftsresultat 67.518.000 68.699.000 35.567.000 36.692.000 33.433.000
Finansinntekter 23.373.000 8.297.000 9.335.000 10.320.000 4.203.000
Finanskostnader -31.854.000 -13.530.000 -8.628.000 -9.605.000 -8.608.000
Finans -8.481.000 -5.233.000 707.000 715.000 -4.405.000
Konsernbidrag -58.022.000 -40.028.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -12.800.000 -10.500.000
Årsresultat 43.443.000 47.537.000 25.967.000 25.677.000 21.008.000
Balanse detaljer          
Goodwill 33.605.000 38.923.000 44.242.000 46.623.000 0
Sum Immatrielle midler 36.425.000 40.478.000 49.901.000 48.837.000 3.759.000
Fast eiendom 93.581.000 81.142.000 43.294.000 27.202.000 15.196.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.317.000 30.761.000 18.987.000 13.084.000 4.028.000
Sum varige driftsmidler 122.897.000 111.903.000 62.281.000 40.285.000 19.225.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.311.000 34.742.000 18.994.000 37.001.000 9.581.000
Sum anleggsmidler 187.633.000 187.123.000 131.176.000 126.124.000 32.564.000
Varebeholdning 155.714.000 141.802.000 118.352.000 84.975.000 71.022.000
Kundefordringer 78.362.000 77.140.000 75.768.000 73.181.000 17.674.000
Andre fordringer 13.792.000 11.142.000 5.722.000 4.645.000 28.205.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.529.000 3.214.000 11.996.000 36.275.000 3.191.000
Sum omløpsmidler 283.834.000 233.298.000 216.229.000 204.553.000 120.092.000
Sum eiendeler 471.467.000 420.421.000 347.405.000 330.677.000 152.656.000
Sum opptjent egenkapital 84.521.000 99.100.000 91.591.000 90.969.000 78.092.000
Sum egenkapital 88.203.000 102.782.000 95.273.000 94.769.000 81.892.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 83.248.000 73.930.000 0 0 16.942.000
Sum langsiktig gjeld 161.150.000 129.662.000 119.996.000 125.319.000 120.000
Leverandørgjeld 69.371.000 68.929.000 67.578.000 23.777.000 22.587.000
Betalbar skatt 0 0 14.245.000 10.080.000 8.118.000
Skyldig offentlige avgifter 10.371.000 5.005.000 5.056.000 7.173.000 2.540.000
Utbytte 0 0 0 -12.800.000 -10.500.000
Annen kortsiktig gjeld 59.126.000 40.113.000 45.258.000 56.759.000 9.958.000
Sum kortsiktig gjeld 222.115.000 187.977.000 132.136.000 110.589.000 70.645.000
Sum gjeld og egenkapital 471.468.000 420.421.000 347.405.000 330.677.000 152.657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.719.000 45.321.000 84.093.000 93.964.000 49.447.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.6 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.7 1.1 0.7
Soliditet 18.7 24.4 27.4 28.7 53.6
Resultatgrad 8.2 10.4 5.6 8.4 8.1
Rentedekningsgrad 2.1 5.1 4.1 3.8 4.4
Gjeldsgrad 4.3 3.1 2.6 2.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 19.3 18.3 12.9 14.2 24.7
Signatur
13.08.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
I FELLESSKAP MED DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER.
SIGNATUR
Prokurister
13.08.2021
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex