Sarpsborg Asvo AS
Juridisk navn:  Sarpsborg Asvo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69108040
Postboks 2 Roald Amundsens Gate 33 Fax: 69120830
1701 Sarpsborg 1723 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 965055800
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 4/23/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.68%
Resultat  
  
27.26%
Egenkapital  
  
4.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 37.548.000 38.188.000 34.815.000 31.346.000 30.410.000
Resultat: 3.702.000 2.909.000 6.304.000 5.340.000 4.263.000
Egenkapital: 80.728.000 77.027.000 74.118.000 67.813.000 62.474.000
Regnskap for  Sarpsborg Asvo AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 37.548.000 38.188.000 34.815.000 31.346.000 30.410.000
Driftskostnader -33.995.000 -35.527.000 -28.894.000 -26.486.000 -26.594.000
Driftsresultat 3.553.000 2.661.000 5.920.000 4.859.000 3.815.000
Finansinntekter 148.000 249.000 384.000 481.000 448.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 148.000 249.000 384.000 481.000 448.000
Resultat før skatt 3.702.000 2.909.000 6.304.000 5.340.000 4.263.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.702.000 2.909.000 6.304.000 5.340.000 4.263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.520.000 66.423.000 56.963.000 42.640.000 41.932.000
Sum omløpsmidler 20.502.000 16.491.000 22.685.000 30.960.000 25.954.000
Sum eiendeler 86.022.000 82.914.000 79.648.000 73.600.000 67.886.000
Sum opptjent egenkapital 80.628.000 76.927.000 74.018.000 67.713.000 62.374.000
Sum egenkapital 80.728.000 77.027.000 74.118.000 67.813.000 62.474.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.294.000 5.887.000 5.530.000 5.786.000 5.413.000
Sum gjeld og egenkapital 86.022.000 82.914.000 79.648.000 73.599.000 67.887.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.592.000 11.671.000 32.189.000 29.098.000 10.005.000
Andre inntekter 28.956.000 26.517.000 2.626.000 2.248.000 20.404.000
Driftsinntekter 37.548.000 38.188.000 34.815.000 31.346.000 30.410.000
Varekostnad -4.323.000 -6.249.000 -5.589.000 -5.299.000 -5.265.000
Lønninger -21.022.000 -19.029.000 -17.436.000 -15.743.000 -15.809.000
Avskrivning -2.978.000 -2.792.000 -1.767.000 -1.655.000 -1.733.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.672.000 -7.457.000 -4.102.000 -3.789.000 -3.787.000
Driftskostnader -33.995.000 -35.527.000 -28.894.000 -26.486.000 -26.594.000
Driftsresultat 3.553.000 2.661.000 5.920.000 4.859.000 3.815.000
Finansinntekter 148.000 249.000 384.000 481.000 448.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 148.000 249.000 384.000 481.000 448.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.702.000 2.909.000 6.304.000 5.340.000 4.263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 63.037.000 63.463.000 56.495.000 40.835.000 40.199.000
Maskiner anlegg 711.000 1.066.000 0 731.000 0
Driftsløsøre 1.192.000 1.371.000 0 670.000 1.387.000
Sum varige driftsmidler 64.940.000 65.900.000 56.495.000 42.235.000 41.586.000
Sum finansielle anleggsmidler 580.000 523.000 468.000 405.000 346.000
Sum anleggsmidler 65.520.000 66.423.000 56.963.000 42.640.000 41.932.000
Varebeholdning 413.000 534.000 493.000 409.000 345.000
Kundefordringer 1.361.000 890.000 1.308.000 925.000 924.000
Andre fordringer 3.661.000 1.687.000 4.146.000 3.724.000 2.918.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.067.000 13.380.000 16.738.000 25.902.000 21.768.000
Sum omløpsmidler 20.502.000 16.491.000 22.685.000 30.960.000 25.954.000
Sum eiendeler 86.022.000 82.914.000 79.648.000 73.600.000 67.886.000
Sum opptjent egenkapital 80.628.000 76.927.000 74.018.000 67.713.000 62.374.000
Sum egenkapital 80.728.000 77.027.000 74.118.000 67.813.000 62.474.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 821.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.160.000 1.522.000 1.253.000 1.210.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.791.000 1.444.000 1.293.000 1.211.000 1.189.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.343.000 2.922.000 2.985.000 3.365.000 3.402.000
Sum kortsiktig gjeld 5.294.000 5.887.000 5.530.000 5.786.000 5.413.000
Sum gjeld og egenkapital 86.022.000 82.914.000 79.648.000 73.599.000 67.887.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.208.000 10.604.000 17.155.000 25.174.000 20.541.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.8 4 5.4 4.8
Likviditetsgrad 2 3.8 2.7 4 5.3 4.7
Soliditet 93.8 92.9 93.1 92.1 9
Resultatgrad 9.5 7 1 15.5 12.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.3 3.5 7.9 7.3 6.3
Signatur
03.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2020
STYREFORMANN. DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex