Saraelv Villmarkssenter As
Juridisk navn:  Saraelv Villmarkssenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93038384
Steallivegen 25 Saraelv 364 Fax: 77764130
9151 Storslett 9154 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 874474452
Aksjekapital: 872.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Líf Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
69.91%
Resultat  
  
265.22%
Egenkapital  
  
152.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 717.000 422.000 494.000 460.000 714.000
Resultat: 76.000 -46.000 40.000 -3.000 -131.000
Egenkapital: 292.000 -556.000 -510.000 -550.000 -546.000
Regnskap for  Saraelv Villmarkssenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 717.000 422.000 494.000 460.000 714.000
Driftskostnader -638.000 -467.000 -445.000 -437.000 -797.000
Driftsresultat 79.000 -45.000 49.000 23.000 -83.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -9.000 -27.000 -49.000
Finans -3.000 -2.000 -9.000 -27.000 -47.000
Resultat før skatt 76.000 -46.000 40.000 -3.000 -131.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 76.000 -46.000 40.000 -3.000 -131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 212.000 153.000 191.000 191.000 200.000
Sum omløpsmidler 167.000 82.000 127.000 112.000 166.000
Sum eiendeler 379.000 235.000 318.000 303.000 366.000
Sum opptjent egenkapital -580.000 -656.000 -610.000 -650.000 -646.000
Sum egenkapital 292.000 -556.000 -510.000 -550.000 -546.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 539.000 541.000 720.000
Sum kortsiktig gjeld 86.000 785.000 289.000 312.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000 234.000 318.000 303.000 366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 665.000 382.000 374.000 423.000 597.000
Andre inntekter 52.000 40.000 120.000 38.000 117.000
Driftsinntekter 717.000 422.000 494.000 460.000 714.000
Varekostnad -347.000 -198.000 -172.000 -117.000 -60.000
Lønninger 0 0 39.000 -267.000
Avskrivning -48.000 -38.000 -36.000 -50.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -231.000 -237.000 -309.000 -411.000
Driftskostnader -638.000 -467.000 -445.000 -437.000 -797.000
Driftsresultat 79.000 -45.000 49.000 23.000 -83.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -9.000 -27.000 -49.000
Finans -3.000 -2.000 -9.000 -27.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 76.000 -46.000 40.000 -3.000 -131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 79.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 58.000 42.000 45.000 52.000 58.000
Driftsløsøre 65.000 101.000 136.000 140.000 142.000
Sum varige driftsmidler 202.000 143.000 181.000 191.000 200.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 212.000 153.000 191.000 191.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 122.000 32.000 84.000 39.000 20.000
Andre fordringer 38.000 0 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 50.000 43.000 73.000 141.000
Sum omløpsmidler 167.000 82.000 127.000 112.000 166.000
Sum eiendeler 379.000 235.000 318.000 303.000 366.000
Sum opptjent egenkapital -580.000 -656.000 -610.000 -650.000 -646.000
Sum egenkapital 292.000 -556.000 -510.000 -550.000 -546.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 539.000 541.000 720.000
Leverandørgjeld 18.000 8.000 33.000 33.000 -7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 778.000 256.000 279.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 86.000 785.000 289.000 312.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000 234.000 318.000 303.000 366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 81.000 -703.000 -162.000 -200.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 1.9 0.1 0.4 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 1.9 0.1 0.4 0.4 0.9
Soliditet 77.2 -237.6 -160.4 -181.5 -149.2
Resultatgrad 11.0 -10.7 9.9 5 -11.6
Rentedekningsgrad 26.3 -22.5 5.4 0.9 -1.7
Gjeldsgrad 0.3 -1.4 -1.6 -1.6 -1.7
Total kapitalrentabilitet 20.9 -19.2 15.4 7.6 -22.1
Signatur
24.06.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.06.2021
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex