Sanitetsforeningas Boligstiftelse
Juridisk navn:  Sanitetsforeningas Boligstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72479980
Orkdalsveien 31 Orkdalsveien 31 Fax: 72479981
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 950340452
Aksjekapital: 1.752.862 NOK
Etableringsdato: 11/29/1966
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.82%
Resultat  
  
-5.55%
Egenkapital  
  
6.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.359.000 3.299.000 3.111.000 2.751.000 2.769.000
Resultat: 630.000 667.000 -690.000 376.000 -220.000
Egenkapital: 5.999.000 5.618.000 5.333.000 5.960.000 5.744.000
Regnskap for  Sanitetsforeningas Boligstiftelse
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.359.000 3.299.000 3.111.000 2.751.000 2.769.000
Driftskostnader -2.533.000 -2.409.000 -3.492.000 -2.199.000 -2.810.000
Driftsresultat 826.000 889.000 -381.000 551.000 -41.000
Finansinntekter 24.000 21.000 20.000 18.000 17.000
Finanskostnader -219.000 -244.000 -328.000 -193.000 -196.000
Finans -195.000 -223.000 -308.000 -175.000 -179.000
Resultat før skatt 630.000 667.000 -690.000 376.000 -220.000
Skattekostnad -250.000 -382.000 63.000 -161.000 -20.000
Årsresultat 380.000 285.000 -626.000 216.000 -240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.622.000 16.585.000 16.907.000 14.221.000 13.075.000
Sum omløpsmidler 2.490.000 2.151.000 1.490.000 1.752.000 542.000
Sum eiendeler 19.112.000 18.736.000 18.397.000 15.973.000 13.617.000
Sum opptjent egenkapital 4.246.000 3.866.000 3.581.000 4.207.000 3.991.000
Sum egenkapital 5.999.000 5.618.000 5.333.000 5.960.000 5.744.000
Sum langsiktig gjeld 12.526.000 12.526.000 12.526.000 9.526.000 7.526.000
Sum kortsiktig gjeld 587.000 591.000 538.000 487.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 19.112.000 18.736.000 18.398.000 15.973.000 13.617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 3.359.000 3.299.000 3.111.000 2.751.000 2.769.000
Driftsinntekter 3.359.000 3.299.000 3.111.000 2.751.000 2.769.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -27.000 -27.000 -31.000 -27.000 -27.000
Avskrivning -446.000 -415.000 -393.000 -275.000 -336.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.060.000 -1.967.000 -3.068.000 -1.897.000 -2.447.000
Driftskostnader -2.533.000 -2.409.000 -3.492.000 -2.199.000 -2.810.000
Driftsresultat 826.000 889.000 -381.000 551.000 -41.000
Finansinntekter 24.000 21.000 20.000 18.000 17.000
Finanskostnader -219.000 -244.000 -328.000 -193.000 -196.000
Finans -195.000 -223.000 -308.000 -175.000 -179.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 380.000 285.000 -626.000 216.000 -240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 208.000 132.000 136.000
Fast eiendom 16.622.000 16.585.000 16.647.000 14.027.000 12.868.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 61.000 70.000
Sum varige driftsmidler 16.622.000 16.585.000 16.699.000 14.088.000 12.938.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.622.000 16.585.000 16.907.000 14.221.000 13.075.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 13.000 3.000 22.000 81.000
Andre fordringer 235.000 213.000 197.000 174.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.242.000 1.937.000 1.291.000 1.556.000 283.000
Sum omløpsmidler 2.490.000 2.151.000 1.490.000 1.752.000 542.000
Sum eiendeler 19.112.000 18.736.000 18.397.000 15.973.000 13.617.000
Sum opptjent egenkapital 4.246.000 3.866.000 3.581.000 4.207.000 3.991.000
Sum egenkapital 5.999.000 5.618.000 5.333.000 5.960.000 5.744.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.526.000 12.526.000 12.526.000 9.526.000 7.526.000
Leverandørgjeld 105.000 157.000 133.000 162.000 148.000
Betalbar skatt 250.000 174.000 11.000 157.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 14.000 15.000 11.000 11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 217.000 247.000 380.000 158.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 587.000 591.000 538.000 487.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 19.112.000 18.736.000 18.398.000 15.973.000 13.617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.903.000 1.560.000 952.000 1.265.000 195.000
Likviditetsgrad 1 4.2 3.6 2.8 3.6 1.6
Likviditetsgrad 2 4.2 3.6 2.8 3.6 1.6
Soliditet 31.4 30.0 2 37.3 42.2
Resultatgrad 24.6 26.9 -12.2 2 -1.5
Rentedekningsgrad 3.8 3.6 -1.2 2.9 -0.2
Gjeldsgrad 2.2 2.3 2.4 1.7 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.4 4.9 3.6 -0.2
Signatur
18.05.2022
STIFTELSEN FORPLIKTES AV STYREFORMANN OG FORRETNINGSFØRER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex