Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandnes Helse Og Miljø As
Juridisk navn:  Sandnes Helse Og Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51681150
Åsveien 90 Åsveien 90 Fax: 51681170
4328 Sandnes 4328 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 965832874
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/1993 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
102.04%
Resultat  
  
-62.76%
Egenkapital  
  
1.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 396.000 196.000 161.000 107.000 14.000
Resultat: 400.000 1.074.000 1.168.000 83.000 35.000
Egenkapital: 8.620.000 8.504.000 7.807.000 7.038.000 8.377.000
Regnskap for  Sandnes Helse Og Miljø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 396.000 196.000 161.000 107.000 14.000
Driftskostnader -102.000 -90.000 -42.000 -59.000 -44.000
Driftsresultat 293.000 105.000 119.000 49.000 -30.000
Finansinntekter 107.000 969.000 1.057.000 56.000 71.000
Finanskostnader 0 -8.000 -22.000 -6.000
Finans 107.000 969.000 1.049.000 34.000 65.000
Resultat før skatt 400.000 1.074.000 1.168.000 83.000 35.000
Skattekostnad -84.000 -27.000 -48.000 -11.000 0
Årsresultat 316.000 1.046.000 1.119.000 72.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.672.000 3.522.000 3.522.000 4.487.000 3.631.000
Sum omløpsmidler 5.274.000 5.709.000 4.684.000 5.019.000 5.019.000
Sum eiendeler 8.946.000 9.231.000 8.206.000 9.506.000 8.650.000
Sum opptjent egenkapital 4.085.000 3.969.000 3.273.000 2.504.000 3.842.000
Sum egenkapital 8.620.000 8.504.000 7.807.000 7.038.000 8.377.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 326.000 727.000 398.000 2.468.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 8.946.000 9.231.000 8.206.000 9.507.000 8.651.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 396.000 196.000 161.000 79.000 0
Andre inntekter 0 0 29.000 14.000
Driftsinntekter 396.000 196.000 161.000 107.000 14.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -102.000 -90.000 -42.000 -59.000 -44.000
Driftskostnader -102.000 -90.000 -42.000 -59.000 -44.000
Driftsresultat 293.000 105.000 119.000 49.000 -30.000
Finansinntekter 107.000 969.000 1.057.000 56.000 71.000
Finanskostnader 0 -8.000 -22.000 -6.000
Finans 107.000 969.000 1.049.000 34.000 65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -116.000 -696.000 -769.000 -1.339.000 -35.000
Årsresultat 316.000 1.046.000 1.119.000 72.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.988.000 1.988.000 1.988.000 1.988.000 1.988.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.988.000 1.988.000 1.988.000 1.988.000 1.988.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.684.000 1.534.000 1.534.000 2.499.000 1.643.000
Sum anleggsmidler 3.672.000 3.522.000 3.522.000 4.487.000 3.631.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 3.731.000 4.130.000 4.130.000 5.019.000 5.019.000
Kasse, bank 1.544.000 1.579.000 554.000 0 0
Sum omløpsmidler 5.274.000 5.709.000 4.684.000 5.019.000 5.019.000
Sum eiendeler 8.946.000 9.231.000 8.206.000 9.506.000 8.650.000
Sum opptjent egenkapital 4.085.000 3.969.000 3.273.000 2.504.000 3.842.000
Sum egenkapital 8.620.000 8.504.000 7.807.000 7.038.000 8.377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.047.000 274.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 81.000 27.000 48.000 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -116.000 -696.000 -769.000 -1.339.000 -35.000
Annen kortsiktig gjeld 45.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 326.000 727.000 398.000 2.468.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 8.946.000 9.231.000 8.206.000 9.507.000 8.651.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.948.000 4.982.000 4.286.000 2.551.000 4.745.000
Likviditetsgrad 1 16.2 7.9 11.8 2 18.3
Likviditetsgrad 2 16.2 7.9 11.8 2 18.3
Soliditet 96.4 92.1 95.1 7 96.8
Resultatgrad 74.0 53.6 73.9 45.8 -214.3
Rentedekningsgrad 14.9 2.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.4 0
Total kapitalrentabilitet 4.5 11.6 14.3 1.1 0.5
Signatur
18.04.2012
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex