Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samisk Sjakkforening
Juridisk navn:  Samisk Sjakkforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78436434
Åttringveien 9 Åttringveien 9 Fax: 78436899
9515 Alta 9515 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 984712790
Aksjekapital: 97 NOK
Etableringsdato: 7/1/2002 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 138.000
Resultat: 97.000
Egenkapital: 97.000
Regnskap for  Samisk Sjakkforening
Resultat 2002
Driftsinntekter 138.000
Driftskostnader -41.000
Driftsresultat 97.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 97.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 101.000
Sum eiendeler 101.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 97.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000
Sum gjeld og egenkapital 102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 138.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -41.000
Driftskostnader -41.000
Driftsresultat 97.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 85.000
Sum investeringer
Kasse, bank 16.000
Sum omløpsmidler 101.000
Sum eiendeler 101.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000
Sum gjeld og egenkapital 102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 96.000
Likviditetsgrad 1 20.2
Likviditetsgrad 2 20.3
Soliditet 95.1
Resultatgrad 70.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 95.1
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex