Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samiid Duodji
Juridisk navn:  Samiid Duodji
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95528544
c/o Catarina Utsi Bjørhusdalsveien 94 c/o Catarina Utsi Bjørhusdalsveien 94 Fax: 78959909
7890 Namsskogan 7890 Namsskogan
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 959915342
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/17/1979
Foretakstype: FLI
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Økonomistyring Nord As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013
Omsetning: 1.238.000 1.238.000
Resultat: 25.000 25.000
Egenkapital: 112.000 112.000
Regnskap for  Samiid Duodji
Resultat 2014 2013
Driftsinntekter 1.238.000 1.238.000
Driftskostnader -1.215.000 -1.215.000
Driftsresultat 23.000 23.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 1.000 1.000
Finans 1.000 1.000
Resultat før skatt 25.000 25.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 25.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 290.000 290.000
Sum eiendeler 290.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 112.000
Sum egenkapital 112.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 178.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 290.000 290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 30.000
Andre inntekter 1.208.000 1.208.000
Driftsinntekter 1.238.000 1.238.000
Varekostnad 34.000 34.000
Lønninger -569.000 -569.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -680.000 -680.000
Driftskostnader -1.215.000 -1.215.000
Driftsresultat 23.000 23.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 1.000 1.000
Finans 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 25.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 27.000 27.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 263.000 263.000
Sum omløpsmidler 290.000 290.000
Sum eiendeler 290.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 112.000
Sum egenkapital 112.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 16.000 16.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 29.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 290.000 290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 112.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7
Soliditet 38.6 38.6
Resultatgrad 1.9 1.9
Rentedekningsgrad -23.0 -23.0
Gjeldsgrad 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 7.9 7.9
Signatur
25.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex