Sameiet 40 Femti Trinn 1
Juridisk navn:  Sameiet 40 Femti Trinn 1
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bate Boligbyggelag Postboks 88 Sentrum Zetlitzveien 2 Fax:
4001 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 921305869
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/26/2018
Foretakstype: ESEK
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bate Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.08%
Resultat  
  
8.3%
Egenkapital  
  
60.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.096.000 1.108.000 359.000
Resultat: 313.000 289.000 227.000
Egenkapital: 834.000 519.000 228.000
Regnskap for  Sameiet 40 Femti Trinn 1
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.096.000 1.108.000 359.000
Driftskostnader -783.000 -819.000 -132.000
Driftsresultat 313.000 289.000 227.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 313.000 289.000 227.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 315.000 292.000 228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.088.000 734.000 400.000
Sum eiendeler 1.088.000 734.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 834.000 519.000 228.000
Sum egenkapital 834.000 519.000 228.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 254.000 215.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 1.088.000 734.000 401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.096.000 1.108.000 359.000
Driftsinntekter 1.096.000 1.108.000 359.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -50.000 -51.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -733.000 -768.000 -132.000
Driftskostnader -783.000 -819.000 -132.000
Driftsresultat 313.000 289.000 227.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 315.000 292.000 228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 65.000 34.000 42.000
Andre fordringer 38.000 183.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 985.000 517.000 270.000
Sum omløpsmidler 1.088.000 734.000 400.000
Sum eiendeler 1.088.000 734.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 834.000 519.000 228.000
Sum egenkapital 834.000 519.000 228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 149.000 89.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 227.000 66.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 254.000 215.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 1.088.000 734.000 401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 834.000 519.000 227.000
Likviditetsgrad 1 4.3 3.4 2.3
Likviditetsgrad 2 4.3 3.4 2.3
Soliditet 76.7 70.7 56.9
Resultatgrad 28.6 26.1 63.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 28.8 39.4 56.6
Signatur
05.05.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex