Sameiet 3050 Solsiden
Juridisk navn:  Sameiet 3050 Solsiden
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 323 c/o BORI BBL Bjørnsons gate 35 Fax:
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 925175498
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/25/2020
Foretakstype: ESEK
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bori Bbl
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 865.000
Resultat: 246.000
Egenkapital: 246.000
Regnskap for  Sameiet 3050 Solsiden
Resultat 2020
Driftsinntekter 865.000
Driftskostnader -620.000
Driftsresultat 246.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader
Finans 1.000
Resultat før skatt 246.000
Skattekostnad
Årsresultat 246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 441.000
Sum eiendeler 441.000
Sum opptjent egenkapital 246.000
Sum egenkapital 246.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 195.000
Sum gjeld og egenkapital 441.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 865.000
Driftsinntekter 865.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -620.000
Driftskostnader -620.000
Driftsresultat 246.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader
Finans 1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 246.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 63.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 378.000
Sum omløpsmidler 441.000
Sum eiendeler 441.000
Sum opptjent egenkapital 246.000
Sum egenkapital 246.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 131.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 64.000
Sum kortsiktig gjeld 195.000
Sum gjeld og egenkapital 441.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 246.000
Likviditetsgrad 1 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3
Soliditet 55.8
Resultatgrad 28.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 56.0
Signatur
08.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex