Sameiet 2.Strøm Terrasse 19
Juridisk navn:  Sameiet 2.Strøm Terrasse 19
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
C/O Boligbyggelaget Usbl Avd Lier Postboks 100 Hegsbroveien 60 Fax:
3401 Lier 3403 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 999294529
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/18/2009
Foretakstype: ESEK
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-6.34%
Egenkapital  
  
116.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 355.000 355.000 294.000 268.000 268.000
Resultat: 133.000 142.000 -320.000 42.000 88.000
Egenkapital: 247.000 114.000 -29.000 291.000 249.000
Regnskap for  Sameiet 2.Strøm Terrasse 19
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 355.000 355.000 294.000 268.000 268.000
Driftskostnader -218.000 -204.000 -610.000 -228.000 -182.000
Driftsresultat 137.000 151.000 -316.000 40.000 86.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -11.000 -6.000 0 0
Finans -4.000 -8.000 -4.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 133.000 142.000 -320.000 42.000 88.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 133.000 142.000 -320.000 42.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 415.000 312.000 249.000 364.000 292.000
Sum eiendeler 415.000 312.000 249.000 364.000 292.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 114.000 -29.000 291.000 249.000
Sum egenkapital 247.000 114.000 -29.000 291.000 249.000
Sum langsiktig gjeld 59.000 144.000 224.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 54.000 54.000 73.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 415.000 312.000 249.000 364.000 292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 355.000 355.000 294.000 268.000 268.000
Driftsinntekter 355.000 355.000 294.000 268.000 268.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -195.000 -181.000 -587.000 -205.000 -159.000
Driftskostnader -218.000 -204.000 -610.000 -228.000 -182.000
Driftsresultat 137.000 151.000 -316.000 40.000 86.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -11.000 -6.000 0 0
Finans -4.000 -8.000 -4.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 133.000 142.000 -320.000 42.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 7.000 0 0 8.000
Andre fordringer 57.000 51.000 52.000 47.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 354.000 254.000 197.000 317.000 252.000
Sum omløpsmidler 415.000 312.000 249.000 364.000 292.000
Sum eiendeler 415.000 312.000 249.000 364.000 292.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 114.000 -29.000 291.000 249.000
Sum egenkapital 247.000 114.000 -29.000 291.000 249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 59.000 144.000 224.000 0 0
Leverandørgjeld 59.000 53.000 44.000 72.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 1.000 11.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 54.000 54.000 73.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 415.000 312.000 249.000 364.000 292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 258.000 195.000 291.000 249.000
Likviditetsgrad 1 3.8 5.8 4.6 5 6.8
Likviditetsgrad 2 3.8 5.8 4.6 5 6.8
Soliditet 59.5 36.5 -11.6 79.9 85.3
Resultatgrad 38.6 42.5 -107.5 14.9 32.1
Rentedekningsgrad 27.4 13.7 -52.7
Gjeldsgrad 0.7 1.7 -9.6 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 33.3 49.4 -126.1 11.5 30.1
Signatur
02.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex