Sameiet 1 Rømme Amfi
Juridisk navn:  Sameiet 1 Rømme Amfi
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73831500
V/Boligbyggelaget Tobb Postboks 2424 Torgarden V/Boligbyggelaget Tobb Krambugata 1 Fax:
7005 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 995945320
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/27/2010
Foretakstype: ESEK
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Tobb
Utvikling:
Omsetning  
  
2.96%
Resultat  
  
-268.29%
Egenkapital  
  
-36.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 731.000 710.000 648.000 624.000 606.000
Resultat: -207.000 123.000 58.000 -74.000 107.000
Egenkapital: 362.000 570.000 447.000 389.000 463.000
Regnskap for  Sameiet 1 Rømme Amfi
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 731.000 710.000 648.000 624.000 606.000
Driftskostnader 939.000 590.000 591.000 698.000 501.000
Driftsresultat -209.000 119.000 56.000 -75.000 105.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -207.000 123.000 58.000 -74.000 107.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -207.000 123.000 58.000 -74.000 107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 463.000 659.000 535.000 462.000 537.000
Sum eiendeler 463.000 659.000 535.000 462.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 570.000 447.000 389.000 463.000
Sum egenkapital 362.000 570.000 447.000 389.000 463.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 90.000 88.000 72.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 462.000 660.000 535.000 461.000 537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 731.000 710.000 648.000 624.000 606.000
Driftsinntekter 731.000 710.000 648.000 624.000 606.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 33.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 906.000 556.000 557.000 664.000 467.000
Driftskostnader 939.000 590.000 591.000 698.000 501.000
Driftsresultat -209.000 119.000 56.000 -75.000 105.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -207.000 123.000 58.000 -74.000 107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 100.000 91.000 87.000 75.000 66.000
Andre fordringer 6.000 7.000 8.000 3.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 463.000 659.000 535.000 462.000 537.000
Sum omløpsmidler 463.000 659.000 535.000 462.000 537.000
Sum eiendeler 463.000 659.000 535.000 462.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 570.000 447.000 389.000 463.000
Sum egenkapital 362.000 570.000 447.000 389.000 463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 94.000 83.000 82.000 70.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 3.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 90.000 88.000 72.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 462.000 660.000 535.000 461.000 537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 363.000 569.000 447.000 390.000 463.000
Likviditetsgrad 1 4.6 7.3 6.1 6.4 7.3
Likviditetsgrad 2 4.6 7.3 6.1 6.4 7.3
Soliditet 78.4 86.4 83.6 84.4 86.2
Resultatgrad -28.6 16.8 8.6 17.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -45.2 1 10.5 -16.3 19.6
Signatur
23.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex