Sameiet 181 Eiganes Nr. 11
Juridisk navn:  Sameiet 181 Eiganes Nr. 11
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51849500
C/O Bate Boligbyggelag Postboks 88 Sentrum Zetlitzveien 2 Fax: 51849505
4001 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 891391382
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/30/2007
Foretakstype: ESEK
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bate Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
3.64%
Resultat  
  
-4533.33%
Egenkapital  
  
-46.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 683.000 659.000 637.000 587.000 587.000
Resultat: -133.000 3.000 22.000 -232.000 62.000
Egenkapital: 153.000 285.000 271.000 247.000 476.000
Regnskap for  Sameiet 181 Eiganes Nr. 11
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 683.000 659.000 637.000 587.000 587.000
Driftskostnader -816.000 -656.000 -615.000 -819.000 -525.000
Driftsresultat -133.000 3.000 22.000 -232.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -133.000 3.000 22.000 -232.000 62.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -132.000 5.000 24.000 -230.000 65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 287.000 413.000 397.000 413.000 640.000
Sum eiendeler 287.000 423.000 397.000 413.000 640.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 285.000 271.000 247.000 476.000
Sum egenkapital 153.000 285.000 271.000 247.000 476.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 134.000 137.000 127.000 166.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000 422.000 398.000 413.000 640.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 683.000 659.000 637.000 587.000 587.000
Driftsinntekter 683.000 659.000 637.000 587.000 587.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -28.000 -29.000 -29.000 -29.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -788.000 -627.000 -586.000 -790.000 -525.000
Driftskostnader -816.000 -656.000 -615.000 -819.000 -525.000
Driftsresultat -133.000 3.000 22.000 -232.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -132.000 5.000 24.000 -230.000 65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 69.000 109.000 69.000 11.000
Andre fordringer 112.000 125.000 125.000 161.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 162.000 219.000 163.000 183.000 523.000
Sum omløpsmidler 287.000 413.000 397.000 413.000 640.000
Sum eiendeler 287.000 423.000 397.000 413.000 640.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 285.000 271.000 247.000 476.000
Sum egenkapital 153.000 285.000 271.000 247.000 476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 112.000 114.000 104.000 146.000 135.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 23.000 23.000 20.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 137.000 127.000 166.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000 422.000 398.000 413.000 640.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 153.000 276.000 270.000 247.000 476.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3 3.1 2.5 3.9
Likviditetsgrad 2 2.1 3 3.1 2.5 3.9
Soliditet 53.3 67.5 68.1 59.8 74.4
Resultatgrad -19.5 0.5 3.5 -39.5 10.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.5 0.5 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet -46.3 0.7 5.5 -56.2 9.7
Signatur
19.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex