Samdrift Olstad Hansen As
Juridisk navn:  Samdrift Olstad Hansen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90773442
Helgerødveien 91 Helgerødveien 91 Fax:
3228 Sandefjord 3228 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 911699745
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/1/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Re Revisjon As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.21%
Resultat  
  
217.62%
Egenkapital  
  
81.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.668.000 8.005.000 7.191.000 7.347.000 8.021.000
Resultat: 661.000 -562.000 576.000 397.000 526.000
Egenkapital: 1.150.000 634.000 1.072.000 621.000 273.000
Regnskap for  Samdrift Olstad Hansen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.668.000 8.005.000 7.191.000 7.347.000 8.021.000
Driftskostnader -6.893.000 -8.412.000 -6.444.000 -6.836.000 -7.327.000
Driftsresultat 775.000 -407.000 747.000 511.000 695.000
Finansinntekter 0 0 14.000 29.000
Finanskostnader -113.000 -155.000 -171.000 -129.000 -198.000
Finans -113.000 -155.000 -171.000 -115.000 -169.000
Resultat før skatt 661.000 -562.000 576.000 397.000 526.000
Skattekostnad -146.000 124.000 -125.000 -49.000 0
Årsresultat 516.000 -439.000 452.000 348.000 526.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.531.000 4.415.000 5.814.000 5.436.000 6.456.000
Sum omløpsmidler 4.258.000 2.508.000 2.045.000 2.411.000 1.760.000
Sum eiendeler 7.789.000 6.923.000 7.859.000 7.847.000 8.216.000
Sum opptjent egenkapital 1.120.000 604.000 1.042.000 599.000 251.000
Sum egenkapital 1.150.000 634.000 1.072.000 621.000 273.000
Sum langsiktig gjeld 3.203.000 3.587.000 4.354.000 4.790.000 5.244.000
Sum kortsiktig gjeld 3.436.000 2.703.000 2.432.000 2.437.000 2.700.000
Sum gjeld og egenkapital 7.789.000 6.924.000 7.858.000 7.848.000 8.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.551.000 6.193.000 5.956.000 6.033.000 6.910.000
Andre inntekter 1.116.000 1.811.000 1.235.000 1.314.000 1.111.000
Driftsinntekter 7.668.000 8.005.000 7.191.000 7.347.000 8.021.000
Varekostnad -1.472.000 -1.997.000 -1.198.000 -1.332.000 -2.216.000
Lønninger -1.547.000 -1.668.000 -1.155.000 -1.385.000 -1.428.000
Avskrivning -1.039.000 -1.257.000 -1.134.000 -1.161.000 -1.013.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.835.000 -3.490.000 -2.957.000 -2.958.000 -2.670.000
Driftskostnader -6.893.000 -8.412.000 -6.444.000 -6.836.000 -7.327.000
Driftsresultat 775.000 -407.000 747.000 511.000 695.000
Finansinntekter 0 0 14.000 29.000
Finanskostnader -113.000 -155.000 -171.000 -129.000 -198.000
Finans -113.000 -155.000 -171.000 -115.000 -169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 516.000 -439.000 452.000 348.000 526.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 138.000
Maskiner anlegg 3.122.000 3.910.000 4.624.000 4.432.000 5.236.000
Driftsløsøre 238.000 289.000 929.000 698.000 801.000
Sum varige driftsmidler 3.360.000 4.199.000 5.553.000 5.130.000 6.174.000
Sum finansielle anleggsmidler 171.000 216.000 261.000 306.000 282.000
Sum anleggsmidler 3.531.000 4.415.000 5.814.000 5.436.000 6.456.000
Varebeholdning 1.804.000 1.261.000 1.258.000 1.237.000 966.000
Kundefordringer 2.247.000 1.043.000 518.000 1.033.000 754.000
Andre fordringer 170.000 152.000 252.000 60.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 52.000 16.000 82.000 40.000
Sum omløpsmidler 4.258.000 2.508.000 2.045.000 2.411.000 1.760.000
Sum eiendeler 7.789.000 6.923.000 7.859.000 7.847.000 8.216.000
Sum opptjent egenkapital 1.120.000 604.000 1.042.000 599.000 251.000
Sum egenkapital 1.150.000 634.000 1.072.000 621.000 273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 129.000 50.000 173.000 49.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.927.000 1.901.000 1.099.000 924.000 1.037.000
Sum langsiktig gjeld 3.203.000 3.587.000 4.354.000 4.790.000 5.244.000
Leverandørgjeld 1.006.000 165.000 755.000 559.000 874.000
Betalbar skatt 66.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 533.000 611.000 331.000 592.000 334.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -97.000 25.000 247.000 361.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 3.436.000 2.703.000 2.432.000 2.437.000 2.700.000
Sum gjeld og egenkapital 7.789.000 6.924.000 7.858.000 7.848.000 8.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 822.000 -195.000 -387.000 -26.000 -940.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 0.8 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.3 0.5 0.3
Soliditet 14.8 9.2 13.6 7.9 3.3
Resultatgrad 10.1 -5.1 10.4 7 8.7
Rentedekningsgrad 6.9 -2.6 4.4 4 3.5
Gjeldsgrad 5.8 9.9 6.3 11.6 29.1
Total kapitalrentabilitet 9.9 -5.9 9.5 6.7 8.8
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex