Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salmonpoint As
Juridisk navn:  Salmonpoint As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hamnevegen 57 c/o Alexander Grøhn Gamle Kuhnlevegen 29 Fax:
5200 Os 5209 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 925060593
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/7/2020 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 8.868.000
Resultat: -116.000
Egenkapital: 419.000
Regnskap for  Salmonpoint As
Resultat 2020
Driftsinntekter 8.868.000
Driftskostnader -9.013.000
Driftsresultat -145.000
Finansinntekter 137.000
Finanskostnader -108.000
Finans 29.000
Resultat før skatt -116.000
Skattekostnad
Årsresultat -116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 5.775.000
Sum eiendeler 5.775.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 419.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 3.856.000
Sum gjeld og egenkapital 5.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.868.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 8.868.000
Varekostnad -7.665.000
Lønninger -194.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.154.000
Driftskostnader -9.013.000
Driftsresultat -145.000
Finansinntekter 137.000
Finanskostnader -108.000
Finans 29.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -116.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 648.000
Kundefordringer 3.394.000
Andre fordringer 1.563.000
Sum investeringer
Kasse, bank 170.000
Sum omløpsmidler 5.775.000
Sum eiendeler 5.775.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 419.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 1.595.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000
Leverandørgjeld 2.209.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 30.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 23.000
Sum kortsiktig gjeld 3.856.000
Sum gjeld og egenkapital 5.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.919.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 7.3
Resultatgrad -1.6
Rentedekningsgrad -1.3
Gjeldsgrad 12.8
Total kapitalrentabilitet -0.1
Signatur
01.11.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex