Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salmonor Settefisk As
Juridisk navn:  Salmonor Settefisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74392155
Postboks 23 Omkjøringsvegen 7 Fax: 74392151
7901 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 997621093
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/16/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Bokholderiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.41%
Resultat  
  
-8.6%
Egenkapital  
  
7.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.459.000 25.976.000 28.116.000 27.716.000 26.288.000
Resultat: 2.562.000 2.803.000 439.000 2.705.000 5.010.000
Egenkapital: 28.793.000 26.795.000 24.609.000 24.139.000 21.922.000
Regnskap for  Salmonor Settefisk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.459.000 25.976.000 28.116.000 27.716.000 26.288.000
Driftskostnader -26.656.000 -22.847.000 -28.249.000 -24.456.000 -20.710.000
Driftsresultat 2.803.000 3.130.000 -133.000 3.260.000 5.578.000
Finansinntekter 50.000 137.000 1.052.000 22.000 74.000
Finanskostnader -292.000 -463.000 -480.000 -577.000 -642.000
Finans -242.000 -326.000 572.000 -555.000 -568.000
Resultat før skatt 2.562.000 2.803.000 439.000 2.705.000 5.010.000
Skattekostnad -564.000 -617.000 31.000 -489.000 -1.104.000
Årsresultat 1.998.000 2.186.000 470.000 2.216.000 3.906.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.410.000 15.199.000 17.998.000 20.736.000 23.661.000
Sum omløpsmidler 30.972.000 31.137.000 31.058.000 27.861.000 30.090.000
Sum eiendeler 47.382.000 46.336.000 49.056.000 48.597.000 53.751.000
Sum opptjent egenkapital 28.693.000 26.695.000 24.509.000 24.039.000 21.822.000
Sum egenkapital 28.793.000 26.795.000 24.609.000 24.139.000 21.922.000
Sum langsiktig gjeld 10.925.000 14.892.000 18.653.000 22.942.000 26.299.000
Sum kortsiktig gjeld 7.664.000 4.648.000 5.795.000 1.517.000 5.530.000
Sum gjeld og egenkapital 47.382.000 46.335.000 49.057.000 48.598.000 53.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.776.000 25.976.000 28.116.000 27.525.000 26.288.000
Andre inntekter 683.000 0 0 191.000 0
Driftsinntekter 29.459.000 25.976.000 28.116.000 27.716.000 26.288.000
Varekostnad -14.515.000 -11.960.000 -15.403.000 -15.621.000 -13.750.000
Lønninger -4.233.000 -3.617.000 -4.191.000 -4.098.000 -3.900.000
Avskrivning -2.989.000 -2.989.000 -2.978.000 -2.955.000 -2.952.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.459.000 -4.516.000 -4.041.000 -4.097.000 -3.404.000
Driftskostnader -26.656.000 -22.847.000 -28.249.000 -24.456.000 -20.710.000
Driftsresultat 2.803.000 3.130.000 -133.000 3.260.000 5.578.000
Finansinntekter 50.000 137.000 1.052.000 22.000 74.000
Finanskostnader -292.000 -463.000 -480.000 -577.000 -642.000
Finans -242.000 -326.000 572.000 -555.000 -568.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.998.000 2.186.000 470.000 2.216.000 3.906.000
Balanse detaljer          
Goodwill 229.000 479.000 729.000 979.000 1.229.000
Sum Immatrielle midler 2.729.000 2.979.000 3.229.000 3.479.000 3.729.000
Fast eiendom 7.488.000 3.560.000 3.642.000 3.914.000 4.186.000
Maskiner anlegg 6.061.000 8.450.000 10.839.000 12.977.000 15.302.000
Driftsløsøre 132.000 210.000 288.000 366.000 444.000
Sum varige driftsmidler 13.681.000 12.220.000 14.769.000 17.257.000 19.932.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.410.000 15.199.000 17.998.000 20.736.000 23.661.000
Varebeholdning 14.864.000 15.324.000 15.328.000 17.044.000 14.540.000
Kundefordringer 0 0 191.000 0
Andre fordringer 1.785.000 872.000 385.000 411.000 478.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.323.000 14.841.000 12.909.000 3.917.000 3.108.000
Sum omløpsmidler 30.972.000 31.137.000 31.058.000 27.861.000 30.090.000
Sum eiendeler 47.382.000 46.336.000 49.056.000 48.597.000 53.751.000
Sum opptjent egenkapital 28.693.000 26.695.000 24.509.000 24.039.000 21.822.000
Sum egenkapital 28.793.000 26.795.000 24.609.000 24.139.000 21.922.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.175.000 2.642.000 2.903.000 3.692.000 3.549.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.925.000 14.892.000 18.653.000 22.942.000 26.299.000
Leverandørgjeld 5.656.000 3.061.000 4.175.000 342.000 4.009.000
Betalbar skatt 1.031.000 878.000 758.000 346.000 634.000
Skyldig offentlige avgifter 209.000 217.000 389.000 346.000 430.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 768.000 493.000 473.000 482.000 457.000
Sum kortsiktig gjeld 7.664.000 4.648.000 5.795.000 1.517.000 5.530.000
Sum gjeld og egenkapital 47.382.000 46.335.000 49.057.000 48.598.000 53.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.308.000 26.489.000 25.263.000 26.344.000 24.560.000
Likviditetsgrad 1 4.0 6.7 5.4 18. 5.4
Likviditetsgrad 2 2.1 3.4 2.7 7.1 2.8
Soliditet 60.8 57.8 50.2 49.7 40.8
Resultatgrad 9.5 1 -0.5 11.8 21.2
Rentedekningsgrad 9.6 6.8 -0.3 5.6 8.7
Gjeldsgrad 0.6 0.7 1 1 1.5
Total kapitalrentabilitet 6.0 7.1 1.9 6.8 10.5
Signatur
22.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex