Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salmoncuts As
Juridisk navn:  Salmoncuts As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Apalvågvegen 42 Apalvågvegen 42 Fax:
5357 Fjell 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 921828934
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/20/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
76.25%
Resultat  
  
1284%
Egenkapital  
  
430.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 12.655.000 7.180.000 782.000
Resultat: 692.000 50.000 69.000
Egenkapital: 663.000 125.000 89.000
Regnskap for  Salmoncuts As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 12.655.000 7.180.000 782.000
Driftskostnader -11.910.000 -7.127.000 -713.000
Driftsresultat 744.000 52.000 69.000
Finansinntekter 10.000 2.000
Finanskostnader -53.000 -11.000 -3.000
Finans -53.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 692.000 50.000 69.000
Skattekostnad -153.000 -14.000 -14.000
Årsresultat 538.000 36.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.128.000 1.382.000 275.000
Sum eiendeler 1.128.000 1.382.000 275.000
Sum opptjent egenkapital 623.000 85.000 49.000
Sum egenkapital 663.000 125.000 89.000
Sum langsiktig gjeld 143.000 0
Sum kortsiktig gjeld 466.000 1.114.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 1.129.000 1.382.000 275.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.655.000 6.930.000 782.000
Andre inntekter 250.000 0
Driftsinntekter 12.655.000 7.180.000 782.000
Varekostnad -10.380.000 -5.491.000 -561.000
Lønninger -1.342.000 -1.250.000 -126.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -386.000 -26.000
Driftskostnader -11.910.000 -7.127.000 -713.000
Driftsresultat 744.000 52.000 69.000
Finansinntekter 10.000 2.000
Finanskostnader -53.000 -11.000 -3.000
Finans -53.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 538.000 36.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 35.000 35.000 0
Kundefordringer 423.000 1.202.000 0
Andre fordringer 72.000 68.000 124.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 598.000 77.000 151.000
Sum omløpsmidler 1.128.000 1.382.000 275.000
Sum eiendeler 1.128.000 1.382.000 275.000
Sum opptjent egenkapital 623.000 85.000 49.000
Sum egenkapital 663.000 125.000 89.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 143.000 0
Leverandørgjeld 55.000 782.000 45.000
Betalbar skatt 153.000 14.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 27.000 29.000 14.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 230.000 289.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 466.000 1.114.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 1.129.000 1.382.000 275.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 662.000 268.000 89.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 2.3 1.2 1.5
Soliditet 58.7 9 32.4
Resultatgrad 5.9 0.7 8.8
Rentedekningsgrad 14.0 4.7 2
Gjeldsgrad 0.7 10.1 2.1
Total kapitalrentabilitet 65.9 4.5 25.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex