Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salmona As
Juridisk navn:  Salmona As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kokstadflaten 35 Kokstadflaten 35 Fax:
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922601550
Aksjekapital: 220.130 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/13/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Risteca Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
150%
Resultat  
  
-656.1%
Egenkapital  
  
-187.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 125.000 50.000
Resultat: -8.990.000 -1.189.000
Egenkapital: -2.097.000 2.394.000
Regnskap for  Salmona As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 125.000 50.000
Driftskostnader -9.124.000 -1.239.000
Driftsresultat -8.999.000 -1.189.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader 6.000 0
Finans 8.000 0
Resultat før skatt -8.990.000 -1.189.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -8.990.000 -1.189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.591.000 3.922.000
Sum eiendeler 1.591.000 3.922.000
Sum opptjent egenkapital -2.292.000 0
Sum egenkapital -2.097.000 2.394.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.688.000 1.529.000
Sum gjeld og egenkapital 1.591.000 3.923.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000 0
Andre inntekter 50.000
Driftsinntekter 125.000 50.000
Varekostnad 0
Lønninger -4.369.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -4.755.000 -1.239.000
Driftskostnader -9.124.000 -1.239.000
Driftsresultat -8.999.000 -1.189.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader 6.000 0
Finans 8.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -8.990.000 -1.189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 156.000 50.000
Andre fordringer 1.000 351.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.433.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.591.000 3.922.000
Sum eiendeler 1.591.000 3.922.000
Sum opptjent egenkapital -2.292.000 0
Sum egenkapital -2.097.000 2.394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.995.000 1.495.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 438.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.255.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 3.688.000 1.529.000
Sum gjeld og egenkapital 1.591.000 3.923.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.097.000 2.393.000
Likviditetsgrad 1 0.4 2.6
Likviditetsgrad 2 0.4 2.6
Soliditet -131.8 6
Resultatgrad -7.199.2
Rentedekningsgrad 1.499.8
Gjeldsgrad -1.8 0.6
Total kapitalrentabilitet -565.5 -30.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex