Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salmon Evolution Asa
Juridisk navn:  Salmon Evolution Asa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eikremsvingen 4 Eikremsvingen 4 Fax:
6422 Molde 6422 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 925344877
Aksjekapital: 15.539.824 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/3/2020 1
Foretakstype: ASA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 0
Resultat: 250.000
Egenkapital: 797.135.000
Regnskap for  Salmon Evolution Asa
Resultat 2020
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -20.000
Driftsresultat -20.000
Finansinntekter 394.000
Finanskostnader -124.000
Finans 270.000
Resultat før skatt 250.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 279.230.000
Sum omløpsmidler 520.434.000
Sum eiendeler 799.664.000
Sum opptjent egenkapital 251.000
Sum egenkapital 797.135.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.529.000
Sum gjeld og egenkapital 799.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -20.000
Driftskostnader -20.000
Driftsresultat -20.000
Finansinntekter 394.000
Finanskostnader -124.000
Finans 270.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 279.230.000
Sum anleggsmidler 279.230.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 189.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 520.245.000
Sum omløpsmidler 520.434.000
Sum eiendeler 799.664.000
Sum opptjent egenkapital 251.000
Sum egenkapital 797.135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.930.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 599.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.529.000
Sum gjeld og egenkapital 799.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 517.905.000
Likviditetsgrad 1 205.8
Likviditetsgrad 2 205.8
Soliditet 99.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
23.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.08.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex