Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salmon Company Norway As
Juridisk navn:  Salmon Company Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lysaker Torg 2 Lysaker Torg 2 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 918773991
Aksjekapital: 35.000.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 3/1/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.21%
Resultat  
  
21.47%
Egenkapital  
  
56.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.395.000 15.303.000 7.595.000 442.000
Resultat: -13.278.000 -16.908.000 -6.693.000 -636.000
Egenkapital: -1.266.000 -2.909.000 10.279.000 1.506.000
Regnskap for  Salmon Company Norway As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.395.000 15.303.000 7.595.000 442.000
Driftskostnader -19.070.000 -31.522.000 -14.057.000 -1.047.000
Driftsresultat -12.674.000 -16.219.000 -6.462.000 -604.000
Finansinntekter 25.000 6.000 20.000 1.000
Finanskostnader -629.000 -697.000 -251.000 -32.000
Finans -604.000 -691.000 -231.000 -31.000
Resultat før skatt -13.278.000 -16.908.000 -6.693.000 -636.000
Skattekostnad 2.921.000 3.720.000 1.466.000 147.000
Årsresultat -10.357.000 -13.189.000 -5.227.000 -488.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.879.000 23.497.000 18.656.000 4.114.000
Sum omløpsmidler 535.000 2.398.000 7.556.000 1.066.000
Sum eiendeler 19.414.000 25.895.000 26.212.000 5.180.000
Sum opptjent egenkapital -29.266.000 -18.909.000 -5.721.000 -494.000
Sum egenkapital -1.266.000 -2.909.000 10.279.000 1.506.000
Sum langsiktig gjeld 14.653.000 15.017.000 12.000.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 6.027.000 13.787.000 3.933.000 1.673.000
Sum gjeld og egenkapital 19.414.000 25.895.000 26.212.000 5.179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.382.000 15.301.000 7.565.000 442.000
Andre inntekter 14.000 1.000 30.000 0
Driftsinntekter 6.395.000 15.303.000 7.595.000 442.000
Varekostnad -2.354.000 -5.092.000 -2.990.000 -194.000
Lønninger -4.456.000 -10.652.000 -5.737.000 -510.000
Avskrivning -2.478.000 -3.299.000 -1.447.000 -96.000
Nedskrivning -4.305.000 -3.448.000 0 0
Andre driftskostnader -5.477.000 -9.031.000 -3.883.000 -247.000
Driftskostnader -19.070.000 -31.522.000 -14.057.000 -1.047.000
Driftsresultat -12.674.000 -16.219.000 -6.462.000 -604.000
Finansinntekter 25.000 6.000 20.000 1.000
Finanskostnader -629.000 -697.000 -251.000 -32.000
Finans -604.000 -691.000 -231.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -10.357.000 -13.189.000 -5.227.000 -488.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.255.000 5.333.000 1.614.000 147.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.315.000 17.786.000 17.023.000 3.946.000
Sum varige driftsmidler 10.315.000 17.786.000 17.023.000 3.946.000
Sum finansielle anleggsmidler 309.000 378.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 18.879.000 23.497.000 18.656.000 4.114.000
Varebeholdning 326.000 405.000 386.000 139.000
Kundefordringer 20.000 281.000 19.000 0
Andre fordringer 93.000 647.000 603.000 164.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 95.000 1.065.000 6.548.000 763.000
Sum omløpsmidler 535.000 2.398.000 7.556.000 1.066.000
Sum eiendeler 19.414.000 25.895.000 26.212.000 5.180.000
Sum opptjent egenkapital -29.266.000 -18.909.000 -5.721.000 -494.000
Sum egenkapital -1.266.000 -2.909.000 10.279.000 1.506.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.363.000 8.868.000 1.036.000 891.000
Sum langsiktig gjeld 14.653.000 15.017.000 12.000.000 2.000.000
Leverandørgjeld 237.000 1.835.000 621.000 591.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 302.000 831.000 443.000 111.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.126.000 2.254.000 1.834.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 6.027.000 13.787.000 3.933.000 1.673.000
Sum gjeld og egenkapital 19.414.000 25.895.000 26.212.000 5.179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.492.000 -11.389.000 3.623.000 -607.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 1.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.1 1.8 0.6
Soliditet -6.5 -11.2 39.2 29.1
Resultatgrad -198.2 -85.1 -136.7
Rentedekningsgrad -20.1 -23.3 -25.7 -18.9
Gjeldsgrad -16.3 -9.9 1.6 2.4
Total kapitalrentabilitet -65.2 -62.6 -24.6 -11.6
Signatur
16.12.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2021
Prokura
Gjøse Ronny Michael
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex