Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salgs & Industriassistanse AS
Juridisk navn:  Salgs & Industriassistanse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66800300
Hobølveien 36 Hobølveien 36 Fax:
1825 Tomter 1825 Tomter
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 940635667
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/2/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.41%
Resultat  
  
-103.57%
Egenkapital  
  
-1.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.754.000 2.588.000 2.625.000 1.942.000 2.301.000
Resultat: -5.000 140.000 -60.000 -121.000 350.000
Egenkapital: 913.000 926.000 786.000 846.000 967.000
Regnskap for  Salgs & Industriassistanse AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.754.000 2.588.000 2.625.000 1.942.000 2.301.000
Driftskostnader -2.539.000 -2.375.000 -2.438.000 -2.011.000 -1.952.000
Driftsresultat 216.000 213.000 187.000 -68.000 349.000
Finansinntekter 186.000 4.000 1.000 2.000
Finanskostnader -221.000 -259.000 -252.000 -54.000 0
Finans -221.000 -73.000 -248.000 -53.000 2.000
Resultat før skatt -5.000 140.000 -60.000 -121.000 350.000
Skattekostnad -8.000 0 0 -84.000
Årsresultat -13.000 140.000 -60.000 -121.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.900.000 12.713.000 10.067.000 10.410.000 198.000
Sum omløpsmidler 1.095.000 977.000 3.140.000 833.000 1.857.000
Sum eiendeler 12.995.000 13.690.000 13.207.000 11.243.000 2.055.000
Sum opptjent egenkapital 763.000 776.000 636.000 696.000 817.000
Sum egenkapital 913.000 926.000 786.000 846.000 967.000
Sum langsiktig gjeld 11.717.000 12.223.000 12.029.000 7.185.000 0
Sum kortsiktig gjeld 364.000 541.000 393.000 3.212.000 1.087.000
Sum gjeld og egenkapital 12.994.000 13.690.000 13.208.000 11.243.000 2.054.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.542.000 1.746.000 1.986.000 1.797.000 2.301.000
Andre inntekter 212.000 842.000 639.000 145.000 0
Driftsinntekter 2.754.000 2.588.000 2.625.000 1.942.000 2.301.000
Varekostnad -71.000 -94.000 -337.000 -177.000 -261.000
Lønninger -777.000 -1.011.000 -1.056.000 -1.011.000 -1.277.000
Avskrivning -857.000 -548.000 -221.000 -142.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -834.000 -791.000 -825.000 -681.000 -401.000
Driftskostnader -2.539.000 -2.375.000 -2.438.000 -2.011.000 -1.952.000
Driftsresultat 216.000 213.000 187.000 -68.000 349.000
Finansinntekter 186.000 4.000 1.000 2.000
Finanskostnader -221.000 -259.000 -252.000 -54.000 0
Finans -221.000 -73.000 -248.000 -53.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.200.000
Årsresultat -13.000 140.000 -60.000 -121.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.603.000 9.810.000 10.017.000 10.224.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 29.000 50.000 42.000 54.000
Sum varige driftsmidler 11.900.000 12.713.000 10.067.000 10.266.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 144.000 144.000
Sum anleggsmidler 11.900.000 12.713.000 10.067.000 10.410.000 198.000
Varebeholdning 114.000 96.000 27.000 26.000 26.000
Kundefordringer 267.000 154.000 197.000 194.000 515.000
Andre fordringer 23.000 41.000 2.690.000 47.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 692.000 687.000 226.000 566.000 1.209.000
Sum omløpsmidler 1.095.000 977.000 3.140.000 833.000 1.857.000
Sum eiendeler 12.995.000 13.690.000 13.207.000 11.243.000 2.055.000
Sum opptjent egenkapital 763.000 776.000 636.000 696.000 817.000
Sum egenkapital 913.000 926.000 786.000 846.000 967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.717.000 12.223.000 12.029.000 7.185.000 0
Leverandørgjeld 125.000 91.000 70.000 0 0
Betalbar skatt 8.000 0 0 30.000
Skyldig offentlige avgifter 231.000 201.000 145.000 145.000 228.000
Utbytte 0 0 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 249.000 178.000 3.067.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 364.000 541.000 393.000 3.212.000 1.087.000
Sum gjeld og egenkapital 12.994.000 13.690.000 13.208.000 11.243.000 2.054.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 731.000 436.000 2.747.000 -2.379.000 770.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.8 8 0.3 1.7
Likviditetsgrad 2 2.7 1.6 7.9 0.3 1.7
Soliditet 7.0 6.8 6 7.5 47.1
Resultatgrad 7.8 8.2 7.1 -3.5 15.2
Rentedekningsgrad 1.0 0.8 0.7 -1.3
Gjeldsgrad 13.2 13.8 15.8 12.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 1.7 2.9 1.4 -0.6 17.1
Signatur
03.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.11.2021
Prokura
Narvhus Line Øystein
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex