Salgs Forum As
Juridisk navn:  Salgs Forum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51315700
Luramyrveien 65 Luramyrveien 65 Fax: 51315701
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 990994706
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/6/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ligo Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.7%
Resultat  
  
-7.5%
Egenkapital  
  
2.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.405.000 5.683.000 6.661.000 6.110.000 6.198.000
Resultat: 37.000 40.000 460.000 221.000 202.000
Egenkapital: 1.250.000 1.221.000 1.190.000 831.000 824.000
Regnskap for  Salgs Forum As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.405.000 5.683.000 6.661.000 6.110.000 6.198.000
Driftskostnader -6.351.000 -5.629.000 -6.176.000 -5.851.000 -5.900.000
Driftsresultat 53.000 54.000 484.000 259.000 298.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -14.000 -24.000 -38.000 -96.000
Finans -16.000 -14.000 -24.000 -38.000 -96.000
Resultat før skatt 37.000 40.000 460.000 221.000 202.000
Skattekostnad -8.000 -9.000 -101.000 -52.000 -50.000
Årsresultat 29.000 31.000 359.000 169.000 152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 28.000 29.000 31.000 35.000
Sum omløpsmidler 2.183.000 2.048.000 2.186.000 2.275.000 2.770.000
Sum eiendeler 2.210.000 2.076.000 2.215.000 2.306.000 2.805.000
Sum opptjent egenkapital 1.140.000 1.111.000 1.080.000 721.000 714.000
Sum egenkapital 1.250.000 1.221.000 1.190.000 831.000 824.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 960.000 855.000 1.025.000 1.475.000 1.980.000
Sum gjeld og egenkapital 2.210.000 2.076.000 2.215.000 2.306.000 2.804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.405.000 5.683.000 6.661.000 6.110.000 6.198.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.405.000 5.683.000 6.661.000 6.110.000 6.198.000
Varekostnad -1.641.000 -1.769.000 -1.968.000 -1.541.000 -1.549.000
Lønninger -3.365.000 -2.489.000 -3.124.000 -3.844.000 -3.841.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.345.000 -1.371.000 -1.084.000 -466.000 -510.000
Driftskostnader -6.351.000 -5.629.000 -6.176.000 -5.851.000 -5.900.000
Driftsresultat 53.000 54.000 484.000 259.000 298.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -14.000 -24.000 -38.000 -96.000
Finans -16.000 -14.000 -24.000 -38.000 -96.000
Konsernbidrag 0 -162.000 -144.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 29.000 31.000 359.000 169.000 152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 28.000 29.000 31.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 28.000 29.000 31.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.046.000 1.937.000 2.076.000 2.097.000 2.529.000
Andre fordringer 5.000 0 18.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 137.000 106.000 110.000 160.000 110.000
Sum omløpsmidler 2.183.000 2.048.000 2.186.000 2.275.000 2.770.000
Sum eiendeler 2.210.000 2.076.000 2.215.000 2.306.000 2.805.000
Sum opptjent egenkapital 1.140.000 1.111.000 1.080.000 721.000 714.000
Sum egenkapital 1.250.000 1.221.000 1.190.000 831.000 824.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.000 0 392.000 839.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 100.000 54.000 13.000 60.000 69.000
Betalbar skatt 7.000 8.000 99.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 524.000 468.000 358.000 394.000 507.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 317.000 326.000 555.000 628.000 565.000
Sum kortsiktig gjeld 960.000 855.000 1.025.000 1.475.000 1.980.000
Sum gjeld og egenkapital 2.210.000 2.076.000 2.215.000 2.306.000 2.804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.223.000 1.193.000 1.161.000 800.000 790.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.4 2.1 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 2.3 2.4 2.1 1.5 1.4
Soliditet 56.6 58.8 53.7 3 29.4
Resultatgrad 0.8 1.0 7.3 4.2 4.8
Rentedekningsgrad 3.3 3.9 20.2 6.8 3.1
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.9 1.8 2.4
Total kapitalrentabilitet 2.4 2.6 21.9 11.2 10.6
Signatur
26.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex