Salgia As
Juridisk navn:  Salgia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90507442
Drammensveien 39 Drammensveien 39 Fax:
0271 Oslo 271 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 814533492
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/17/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
125.42%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
143%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.246.000 1.440.000 931.000 1.316.000 604.000
Resultat: 189.000 63.000 172.000 -45.000 -256.000
Egenkapital: 43.000 -100.000 -123.000 -295.000 -250.000
Regnskap for  Salgia As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.246.000 1.440.000 931.000 1.316.000 604.000
Driftskostnader -3.057.000 -1.377.000 -759.000 -1.359.000 -858.000
Driftsresultat 189.000 63.000 172.000 -43.000 -253.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -2.000
Finans -1.000 0 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 189.000 63.000 172.000 -45.000 -256.000
Skattekostnad -45.000 -40.000 0 0 0
Årsresultat 143.000 23.000 172.000 -45.000 -256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 60.000 248.000 248.000 188.000
Sum omløpsmidler 645.000 114.000 319.000 520.000 144.000
Sum eiendeler 705.000 174.000 567.000 768.000 332.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 -130.000 -153.000 -325.000 -280.000
Sum egenkapital 43.000 -100.000 -123.000 -295.000 -250.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 662.000 274.000 690.000 1.064.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 705.000 174.000 567.000 769.000 332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.246.000 1.440.000 931.000 1.316.000 604.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.246.000 1.440.000 931.000 1.316.000 604.000
Varekostnad 0 -6.000 0
Lønninger 0 -1.152.000 -652.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.057.000 -1.377.000 -759.000 -201.000 -206.000
Driftskostnader -3.057.000 -1.377.000 -759.000 -1.359.000 -858.000
Driftsresultat 189.000 63.000 172.000 -43.000 -253.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -2.000
Finans -1.000 0 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 143.000 23.000 172.000 -45.000 -256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 188.000 188.000 188.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000 0
Sum anleggsmidler 60.000 60.000 248.000 248.000 188.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 30.000 126.000 81.000 75.000
Andre fordringer 610.000 110.000 192.000 142.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.000 3.000 1.000 247.000 27.000
Sum omløpsmidler 645.000 114.000 319.000 520.000 144.000
Sum eiendeler 705.000 174.000 567.000 768.000 332.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 -130.000 -153.000 -325.000 -280.000
Sum egenkapital 43.000 -100.000 -123.000 -295.000 -250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 74.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 419.000 309.000 215.000
Betalbar skatt 45.000 40.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 617.000 234.000 240.000 432.000 157.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 249.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 662.000 274.000 690.000 1.064.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 705.000 174.000 567.000 769.000 332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -17.000 -160.000 -371.000 -544.000 -438.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.4 0.5 0.5 0.2
Likviditetsgrad 2 1.0 0.4 0.5 0.5 0.2
Soliditet 6.1 -57.5 -21.7 -38.4 -75.3
Resultatgrad 5.8 4.4 18.5 -3.3 -41.9
Rentedekningsgrad 63.0 -21.5 -126.5
Gjeldsgrad 15.4 -2.7 -5.6 -3.6 -2.3
Total kapitalrentabilitet 26.8 36.2 30.3 -5.6 -76.2
Signatur
03.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex