Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salgard As
Juridisk navn:  Salgard As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77499155
Postboks 808 Stortorget 1A Fax:
9258 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 815673662
Aksjekapital: 506.160 NOK
Etableringsdato: 7/6/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.66%
Resultat  
  
-100.24%
Egenkapital  
  
-18.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 612.000 5.918.000 1.029.000 3.356.000 12.311.000
Resultat: -10.000 4.086.000 -506.000 -1.999.000 424.000
Egenkapital: 4.425.000 5.452.000 2.831.000 3.337.000 5.363.000
Regnskap for  Salgard As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 612.000 5.918.000 1.029.000 3.356.000 12.311.000
Driftskostnader -622.000 -1.832.000 -1.537.000 -5.358.000 -11.904.000
Driftsresultat -10.000 4.086.000 -507.000 -2.001.000 408.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 3.000 17.000
Resultat før skatt -10.000 4.086.000 -506.000 -1.999.000 424.000
Skattekostnad -322.000 0 -28.000 -68.000
Årsresultat -10.000 3.764.000 -506.000 -2.027.000 356.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 28.000
Sum omløpsmidler 5.581.000 7.152.000 3.333.000 3.934.000 7.474.000
Sum eiendeler 5.581.000 7.152.000 3.333.000 3.934.000 7.502.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 -1.595.000 -1.089.000 938.000
Sum egenkapital 4.425.000 5.452.000 2.831.000 3.337.000 5.363.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.155.000 1.700.000 503.000 597.000 2.138.000
Sum gjeld og egenkapital 5.580.000 7.151.000 3.333.000 3.933.000 7.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 612.000 1.893.000 1.029.000 3.356.000 12.162.000
Andre inntekter 4.025.000 0 0 150.000
Driftsinntekter 612.000 5.918.000 1.029.000 3.356.000 12.311.000
Varekostnad 0 -2.768.000 -9.606.000
Lønninger -22.000 -89.000 -21.000 -971.000 -1.136.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -600.000 -1.743.000 -1.516.000 -1.619.000 -1.162.000
Driftskostnader -622.000 -1.832.000 -1.537.000 -5.358.000 -11.904.000
Driftsresultat -10.000 4.086.000 -507.000 -2.001.000 408.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 3.000 17.000
Konsernbidrag -1.016.000 -1.143.000 0 0 -66.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -10.000 3.764.000 -506.000 -2.027.000 356.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 28.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 28.000
Varebeholdning 0 0 50.000
Kundefordringer 486.000 555.000 1.037.000 250.000 84.000
Andre fordringer 0 0 588.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.094.000 6.597.000 2.296.000 3.684.000 6.752.000
Sum omløpsmidler 5.581.000 7.152.000 3.333.000 3.934.000 7.474.000
Sum eiendeler 5.581.000 7.152.000 3.333.000 3.934.000 7.502.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 -1.595.000 -1.089.000 938.000
Sum egenkapital 4.425.000 5.452.000 2.831.000 3.337.000 5.363.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.016.000 1.465.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 48.000 341.000 171.000 184.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 86.000 58.000 126.000 2.000 58.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 129.000 35.000 424.000 1.896.000
Sum kortsiktig gjeld 1.155.000 1.700.000 503.000 597.000 2.138.000
Sum gjeld og egenkapital 5.580.000 7.151.000 3.333.000 3.933.000 7.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.426.000 5.452.000 2.830.000 3.337.000 5.336.000
Likviditetsgrad 1 4.8 4.2 6.6 6.6 3.5
Likviditetsgrad 2 4.8 4.2 6.6 6.6 3.5
Soliditet 79.3 76.2 84.9 84.8 71.5
Resultatgrad -1.6 69.0 -49.3 -59.6 3.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet -0.2 57.1 -15.2 -50.8 5.7
Signatur
07.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex