Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salg.co As
Juridisk navn:  Salg.co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95178018
C/O Mark Boje Jensen Schwensens gate 12 C/O Mark Boje Jensen Schwensens gate 12 Fax:
0170 Oslo 170 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914150299
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/27/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.97%
Resultat  
  
77.21%
Egenkapital  
  
108.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 282.000 805.000 1.516.000 1.210.000 2.881.000
Resultat: 1.423.000 803.000 1.603.000 347.000 591.000
Egenkapital: 1.013.000 485.000 1.082.000 817.000 626.000
Regnskap for  Salg.co As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 282.000 805.000 1.516.000 1.210.000 2.881.000
Driftskostnader -104.000 -390.000 -891.000 -1.227.000 -2.261.000
Driftsresultat 178.000 413.000 624.000 -17.000 619.000
Finansinntekter 1.263.000 566.000 1.017.000 556.000 220.000
Finanskostnader -18.000 -177.000 -39.000 -192.000 -249.000
Finans 1.245.000 389.000 978.000 364.000 -29.000
Resultat før skatt 1.423.000 803.000 1.603.000 347.000 591.000
Skattekostnad -44.000 -102.000 -138.000 -10.000 -157.000
Årsresultat 1.379.000 701.000 1.465.000 337.000 434.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 528.000 528.000 288.000 20.000 163.000
Sum omløpsmidler 1.392.000 1.208.000 2.009.000 1.260.000 1.059.000
Sum eiendeler 1.920.000 1.736.000 2.297.000 1.280.000 1.222.000
Sum opptjent egenkapital 983.000 455.000 1.052.000 787.000 596.000
Sum egenkapital 1.013.000 485.000 1.082.000 817.000 626.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 4.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 907.000 1.251.000 1.208.000 460.000 592.000
Sum gjeld og egenkapital 1.920.000 1.736.000 2.298.000 1.281.000 1.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 282.000 805.000 1.516.000 1.210.000 2.881.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 282.000 805.000 1.516.000 1.210.000 2.881.000
Varekostnad -136.000 0 0 -879.000
Lønninger -6.000 -37.000 -36.000
Avskrivning -5.000 -11.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -249.000 -874.000 -1.179.000 -1.335.000
Driftskostnader -104.000 -390.000 -891.000 -1.227.000 -2.261.000
Driftsresultat 178.000 413.000 624.000 -17.000 619.000
Finansinntekter 1.263.000 566.000 1.017.000 556.000 220.000
Finanskostnader -18.000 -177.000 -39.000 -192.000 -249.000
Finans 1.245.000 389.000 978.000 364.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -550.000 -509.000 0 -146.000 -135.000
Årsresultat 1.379.000 701.000 1.465.000 337.000 434.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 17.000 28.000
Sum varige driftsmidler 5.000 17.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 528.000 528.000 283.000 4.000 135.000
Sum anleggsmidler 528.000 528.000 288.000 20.000 163.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 0 0
Andre fordringer 2.000 72.000 221.000 95.000
Sum investeringer 1.311.000 1.171.000 36.000 87.000 323.000
Kasse, bank 81.000 25.000 943.000 952.000 641.000
Sum omløpsmidler 1.392.000 1.208.000 2.009.000 1.260.000 1.059.000
Sum eiendeler 1.920.000 1.736.000 2.297.000 1.280.000 1.222.000
Sum opptjent egenkapital 983.000 455.000 1.052.000 787.000 596.000
Sum egenkapital 1.013.000 485.000 1.082.000 817.000 626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 4.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 603.000 958.000 140.000 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 4.000 3.000
Leverandørgjeld 7.000 6.000 0 19.000 10.000
Betalbar skatt 44.000 109.000 135.000 10.000 155.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 24.000 79.000 64.000 82.000
Utbytte -550.000 -509.000 0 -146.000 -135.000
Annen kortsiktig gjeld 36.000 82.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 907.000 1.251.000 1.208.000 460.000 592.000
Sum gjeld og egenkapital 1.920.000 1.736.000 2.298.000 1.281.000 1.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 485.000 -43.000 801.000 800.000 467.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.0 1.7 2.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.0 1.7 2.7 1.8
Soliditet 52.8 27.9 47.1 63.8 51.3
Resultatgrad 63.1 51.3 41.2 -1.4 21.5
Rentedekningsgrad 9.9 2.3 1 -0.1 2.5
Gjeldsgrad 0.9 2.6 1.1 0.6 1
Total kapitalrentabilitet 75.1 56.4 71.4 42.1 68.7
Signatur
22.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex