Salg Vedlikehold As
Juridisk navn:  Salg Vedlikehold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56146332
Ramsøyvegen 234 Ramsøyvegen 234 Fax:
5310 Hauglandshella 5310 Hauglandshella
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 998595045
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/2/2012 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.93%
Resultat  
  
-35.71%
Egenkapital  
  
1.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 61.000 145.000 271.000 280.000 79.000
Resultat: 9.000 14.000 14.000 6.000 3.000
Egenkapital: 317.000 311.000 300.000 289.000 284.000
Regnskap for  Salg Vedlikehold As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 61.000 145.000 271.000 280.000 79.000
Driftskostnader -53.000 -131.000 -257.000 -273.000 -77.000
Driftsresultat 9.000 14.000 14.000 6.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 9.000 14.000 14.000 6.000 3.000
Skattekostnad -3.000 -3.000 -3.000 0 0
Årsresultat 6.000 11.000 11.000 6.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 12.000 18.000
Sum omløpsmidler 324.000 336.000 313.000 368.000 268.000
Sum eiendeler 324.000 336.000 313.000 380.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 317.000 311.000 300.000 289.000 284.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 25.000 13.000 91.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 336.000 313.000 380.000 286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.000 145.000 271.000 280.000 79.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 61.000 145.000 271.000 280.000 79.000
Varekostnad -10.000 -29.000 -42.000 -56.000 -14.000
Lønninger -13.000 -44.000 -83.000 -102.000 0
Avskrivning -12.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -58.000 -120.000 -109.000 -57.000
Driftskostnader -53.000 -131.000 -257.000 -273.000 -77.000
Driftsresultat 9.000 14.000 14.000 6.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 6.000 11.000 11.000 6.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 12.000 18.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 12.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 12.000 18.000
Varebeholdning 10.000 10.000 24.000 45.000 89.000
Kundefordringer 11.000 41.000 98.000 8.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 304.000 326.000 248.000 225.000 171.000
Sum omløpsmidler 324.000 336.000 313.000 368.000 268.000
Sum eiendeler 324.000 336.000 313.000 380.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 317.000 311.000 300.000 289.000 284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 3.000 3.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 17.000 2.000 80.000 2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 4.000 8.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 25.000 13.000 91.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 336.000 313.000 380.000 286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 316.000 311.000 300.000 277.000 266.000
Likviditetsgrad 1 40.5 13.4 24.1 4 134
Likviditetsgrad 2 39.3 13.0 22.2 3.5 89.5
Soliditet 97.5 92.6 95.8 76.1 99.3
Resultatgrad 14.8 9.7 5.2 2.1 2.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0.3 0
Total kapitalrentabilitet 2.8 4.2 4.5 1.6 0.7
Signatur
24.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex