Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salg Og Utleie As
Juridisk navn:  Salg Og Utleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40033050
Anolitveien 4 Anolitveien 4 Fax:
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 998291003
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Spjudvik Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
112.1%
Resultat  
  
354.17%
Egenkapital  
  
36.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 736.000 347.000 530.000 760.000 732.000
Resultat: 218.000 48.000 201.000 183.000 48.000
Egenkapital: -387.000 -605.000 -653.000 -854.000 -1.038.000
Regnskap for  Salg Og Utleie As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 736.000 347.000 530.000 760.000 732.000
Driftskostnader -521.000 -301.000 -333.000 -576.000 -684.000
Driftsresultat 216.000 46.000 198.000 183.000 48.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 4.000 0 0
Finans 2.000 2.000 4.000 0 0
Resultat før skatt 218.000 48.000 201.000 183.000 48.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 218.000 48.000 201.000 183.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 20.000 25.000
Sum omløpsmidler 336.000 249.000 258.000 473.000 271.000
Sum eiendeler 336.000 249.000 272.000 493.000 296.000
Sum opptjent egenkapital -409.000 -627.000 -675.000 -876.000 -1.060.000
Sum egenkapital -387.000 -605.000 -653.000 -854.000 -1.038.000
Sum langsiktig gjeld 723.000 813.000 905.000 1.326.000 1.330.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 20.000 21.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 336.000 248.000 272.000 493.000 296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 736.000 347.000 524.000 760.000 732.000
Andre inntekter 6.000 0 0
Driftsinntekter 736.000 347.000 530.000 760.000 732.000
Varekostnad -306.000 -264.000 -199.000 -300.000 -549.000
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -3.000
Avskrivning -14.000 -9.000 -5.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -161.000 -95.000 -104.000 -183.000 -187.000
Driftskostnader -521.000 -301.000 -333.000 -576.000 -684.000
Driftsresultat 216.000 46.000 198.000 183.000 48.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 4.000 0 0
Finans 2.000 2.000 4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 218.000 48.000 201.000 183.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 14.000 20.000 25.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.000 20.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 20.000 25.000
Varebeholdning 60.000 112.000 39.000 59.000 145.000
Kundefordringer 96.000 0 0 0
Andre fordringer 25.000 32.000 45.000 28.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 154.000 104.000 174.000 386.000 103.000
Sum omløpsmidler 336.000 249.000 258.000 473.000 271.000
Sum eiendeler 336.000 249.000 272.000 493.000 296.000
Sum opptjent egenkapital -409.000 -627.000 -675.000 -876.000 -1.060.000
Sum egenkapital -387.000 -605.000 -653.000 -854.000 -1.038.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 723.000 813.000 905.000 1.326.000 1.330.000
Leverandørgjeld 4.000 2.000 4.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 18.000 17.000 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 20.000 21.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 336.000 248.000 272.000 493.000 296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 336.000 209.000 238.000 452.000 267.000
Likviditetsgrad 1 6.2 12.9 22.5 67.8
Likviditetsgrad 2 3.4 10.9 19.7 31.5
Soliditet -115.2 -244.0 -240.1 -173.2 -350.7
Resultatgrad 29.3 13.3 37.4 24.1 6.6
Rentedekningsgrad -49.5
Gjeldsgrad -1.9 -1.4 -1.4 -1.6 -1.3
Total kapitalrentabilitet 64.9 19.4 72.8 37.1 16.2
Signatur
16.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex