Salg Og Tjenester As
Juridisk navn:  Salg Og Tjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33470297
Hunsrødgrenda 24 Hunsrødgrenda 24 Fax:
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 980409112
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/24/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.43%
Resultat  
  
121.54%
Egenkapital  
  
12.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 384.000 327.000 125.000 142.000 149.000
Resultat: 14.000 -65.000 28.000 -3.000 0
Egenkapital: 127.000 113.000 175.000 150.000 153.000
Regnskap for  Salg Og Tjenester As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 384.000 327.000 125.000 142.000 149.000
Driftskostnader -370.000 -391.000 -97.000 -145.000 -149.000
Driftsresultat 14.000 -65.000 28.000 -3.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 14.000 -65.000 28.000 -3.000 0
Skattekostnad 3.000 -3.000 0 0
Årsresultat 14.000 -62.000 25.000 -3.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 32.000 39.000 46.000 53.000
Sum omløpsmidler 218.000 182.000 166.000 116.000 107.000
Sum eiendeler 244.000 214.000 205.000 162.000 160.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 13.000 75.000 50.000 53.000
Sum egenkapital 127.000 113.000 175.000 150.000 153.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 117.000 101.000 30.000 12.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 244.000 214.000 205.000 162.000 161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 384.000 327.000 125.000 142.000 149.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 384.000 327.000 125.000 142.000 149.000
Varekostnad -9.000 -14.000 0 0 0
Lønninger -250.000 -249.000 -30.000 -70.000 -70.000
Avskrivning -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -121.000 -60.000 -68.000 -71.000
Driftskostnader -370.000 -391.000 -97.000 -145.000 -149.000
Driftsresultat 14.000 -65.000 28.000 -3.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 14.000 -62.000 25.000 -3.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 8.000 11.000 14.000
Driftsløsøre 1.000 5.000 9.000 13.000
Sum varige driftsmidler 6.000 13.000 20.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Sum anleggsmidler 26.000 32.000 39.000 46.000 53.000
Varebeholdning 15.000 12.000 14.000 0 0
Kundefordringer 7.000 24.000 46.000 0 0
Andre fordringer 20.000 24.000 27.000 21.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 177.000 122.000 79.000 95.000 74.000
Sum omløpsmidler 218.000 182.000 166.000 116.000 107.000
Sum eiendeler 244.000 214.000 205.000 162.000 160.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 13.000 75.000 50.000 53.000
Sum egenkapital 127.000 113.000 175.000 150.000 153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 3.000 2.000 4.000 1.000
Betalbar skatt 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 68.000 22.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 30.000 3.000 8.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 101.000 30.000 12.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 244.000 214.000 205.000 162.000 161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 81.000 136.000 104.000 99.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 5.5 9.7 13.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 5.1 9.7 13.4
Soliditet 52.0 52.8 85.4 92.6 9
Resultatgrad 3.6 -19.9 22.4 -2.1 -0.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.7 -30.4 13.7 -1.9 -0.6
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex