Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salg Og Teknikk As
Juridisk navn:  Salg Og Teknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ødegårdsvegen 90 Ødegårdsvegen 90 Fax:
6068 Eiksund 6068 Eiksund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 922203733
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.35%
Resultat  
  
88.24%
Egenkapital  
  
-57.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 146.000 327.000 573.000
Resultat: -4.000 -34.000 -3.000
Egenkapital: -11.000 -7.000 27.000
Regnskap for  Salg Og Teknikk As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 146.000 327.000 573.000
Driftskostnader -149.000 -356.000 -568.000
Driftsresultat -4.000 -30.000 5.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -4.000 -8.000
Finans -1.000 -4.000 -8.000
Resultat før skatt -4.000 -34.000 -3.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -4.000 -34.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 0
Sum omløpsmidler 53.000 46.000 234.000
Sum eiendeler 67.000 46.000 234.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -37.000 -3.000
Sum egenkapital -11.000 -7.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 78.000 53.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 46.000 234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 146.000 327.000 573.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 146.000 327.000 573.000
Varekostnad -15.000 -1.000 -4.000
Lønninger -11.000 -213.000 -514.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -123.000 -142.000 -50.000
Driftskostnader -149.000 -356.000 -568.000
Driftsresultat -4.000 -30.000 5.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -4.000 -8.000
Finans -1.000 -4.000 -8.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -4.000 -34.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 0
Sum anleggsmidler 14.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 38.000 201.000
Andre fordringer 12.000 46.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 4.000 33.000
Sum omløpsmidler 53.000 46.000 234.000
Sum eiendeler 67.000 46.000 234.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -37.000 -3.000
Sum egenkapital -11.000 -7.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 10.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 29.000 17.000 8.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 16.000 82.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 11.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 53.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 46.000 234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -25.000 -7.000 27.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.1
Soliditet -16.4 -15.2 11.5
Resultatgrad -2.7 -9.2 0.9
Rentedekningsgrad -2.0 -7.5 0.6
Gjeldsgrad -7.1 -7.6 7.7
Total kapitalrentabilitet -4.5 -65.2 2.1
Signatur
13.02.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex