Salg Norge As
Juridisk navn:  Salg Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95071875
Lijordveien 8A Lijordveien 8A Fax:
1359 Eiksmarka 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 912459071
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Viken Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.43%
Resultat  
  
60.71%
Egenkapital  
  
-66.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 770.000 980.000 1.273.000 1.556.000 2.192.000
Resultat: -77.000 -196.000 -311.000 -74.000 -93.000
Egenkapital: -797.000 -478.000 -282.000 53.000 122.000
Regnskap for  Salg Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 770.000 980.000 1.273.000 1.556.000 2.192.000
Driftskostnader -847.000 -1.133.000 -1.570.000 -1.616.000 -2.281.000
Driftsresultat -77.000 -152.000 -298.000 -59.000 -90.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -44.000 -14.000 -15.000 -5.000
Finans -44.000 -14.000 -15.000 -4.000
Resultat før skatt -77.000 -196.000 -311.000 -74.000 -93.000
Skattekostnad 0 -24.000 6.000 18.000
Årsresultat -77.000 -196.000 -335.000 -69.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 51.000 86.000 106.000 157.000
Sum omløpsmidler 209.000 431.000 215.000 334.000 565.000
Sum eiendeler 227.000 482.000 301.000 440.000 722.000
Sum opptjent egenkapital -827.000 -508.000 -312.000 23.000 92.000
Sum egenkapital -797.000 -478.000 -282.000 53.000 122.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 38.000 30.000 30.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 1.002.000 922.000 553.000 357.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 482.000 301.000 440.000 722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 976.000 980.000 1.273.000 1.556.000 2.146.000
Andre inntekter -206.000 0 0 0 47.000
Driftsinntekter 770.000 980.000 1.273.000 1.556.000 2.192.000
Varekostnad -19.000 0 0 0 -260.000
Lønninger -372.000 -648.000 -795.000 -701.000 -993.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -456.000 -485.000 -775.000 -915.000 -1.028.000
Driftskostnader -847.000 -1.133.000 -1.570.000 -1.616.000 -2.281.000
Driftsresultat -77.000 -152.000 -298.000 -59.000 -90.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -44.000 -14.000 -15.000 -5.000
Finans -44.000 -14.000 -15.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -77.000 -196.000 -335.000 -69.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 24.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum varige driftsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 45.000 81.000 76.000 133.000
Sum anleggsmidler 18.000 51.000 86.000 106.000 157.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 95.000 231.000 127.000 114.000 391.000
Andre fordringer 0 0 0 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 200.000 87.000 221.000 106.000
Sum omløpsmidler 209.000 431.000 215.000 334.000 565.000
Sum eiendeler 227.000 482.000 301.000 440.000 722.000
Sum opptjent egenkapital -827.000 -508.000 -312.000 23.000 92.000
Sum egenkapital -797.000 -478.000 -282.000 53.000 122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.000 38.000 30.000 30.000 35.000
Leverandørgjeld 51.000 209.000 105.000 138.000 316.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 374.000 301.000 143.000 133.000 168.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 577.000 412.000 305.000 86.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 1.002.000 922.000 553.000 357.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 482.000 301.000 440.000 722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -793.000 -491.000 -338.000 -23.000 0
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.4 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.4 0.9 1
Soliditet -351.1 -99.2 -93.7 1 16.9
Resultatgrad -10.0 -15.5 -23.4 -3.8 -4.1
Rentedekningsgrad -3.5 -21.3 -3.9
Gjeldsgrad -1.3 -2.1 7.3 4.9
Total kapitalrentabilitet -33.9 -31.5 -13.4 -12.3
Signatur
26.10.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.10.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex