Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salg AS
Juridisk navn:  Salg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95182880
Søndre Myråsen 6 Søndre Myråsen 6 Fax:
1622 Gressvik 1622 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 995185318
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/9/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fauske Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-65.61%
Resultat  
  
51.87%
Egenkapital  
  
120.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.000 157.000 317.000 199.000 62.000
Resultat: -514.000 -1.068.000 -1.241.000 -969.000 -96.000
Egenkapital: 542.000 -2.681.000 -1.088.000 -109.000 639.000
Regnskap for  Salg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.000 157.000 317.000 199.000 62.000
Driftskostnader -567.000 -1.225.000 -1.558.000 -1.168.000 -159.000
Driftsresultat -514.000 -1.068.000 -1.242.000 -969.000 -96.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -514.000 -1.068.000 -1.241.000 -969.000 -96.000
Skattekostnad -525.000 262.000 221.000 22.000
Årsresultat -514.000 -1.592.000 -980.000 -748.000 -74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 134.000 717.000 475.000 300.000
Sum omløpsmidler 3.896.000 131.000 178.000 156.000 364.000
Sum eiendeler 3.954.000 265.000 895.000 631.000 664.000
Sum opptjent egenkapital 442.000 -2.781.000 -1.188.000 -209.000 539.000
Sum egenkapital 542.000 -2.681.000 -1.088.000 -109.000 639.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.411.000 2.946.000 1.983.000 740.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 3.953.000 265.000 895.000 631.000 665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -21.000 9.000 414.000 199.000 62.000
Andre inntekter 74.000 148.000 -97.000 0 0
Driftsinntekter 54.000 157.000 317.000 199.000 62.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0
Lønninger -414.000 -1.087.000 -1.336.000 -901.000 -51.000
Avskrivning -58.000 -58.000 -52.000 -46.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -80.000 -170.000 -220.000 -108.000
Driftskostnader -567.000 -1.225.000 -1.558.000 -1.168.000 -159.000
Driftsresultat -514.000 -1.068.000 -1.242.000 -969.000 -96.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -514.000 -1.592.000 -980.000 -748.000 -74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 525.000 263.000 42.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 134.000 192.000 213.000 259.000
Sum varige driftsmidler 58.000 134.000 192.000 213.000 259.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.000 134.000 717.000 475.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 64.000 64.000 61.000 69.000
Andre fordringer 3.736.000 -3.000 7.000 15.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 70.000 107.000 80.000 190.000
Sum omløpsmidler 3.896.000 131.000 178.000 156.000 364.000
Sum eiendeler 3.954.000 265.000 895.000 631.000 664.000
Sum opptjent egenkapital 442.000 -2.781.000 -1.188.000 -209.000 539.000
Sum egenkapital 542.000 -2.681.000 -1.088.000 -109.000 639.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 0 5.000 2.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 78.000 121.000 91.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.376.000 2.868.000 1.856.000 648.000 -3.000
Sum kortsiktig gjeld 3.411.000 2.946.000 1.983.000 740.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 3.953.000 265.000 895.000 631.000 665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 485.000 -2.815.000 -1.805.000 -584.000 338.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0 0.1 0.2 1
Likviditetsgrad 2 1.1 0 0.1 0.2 1
Soliditet 13.7 -1011.7 -121.6 -17.3 96.1
Resultatgrad -951.9 -680.3 -391.8 -486.9 -154.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.3 -1.1 -1.8 -6.8 0
Total kapitalrentabilitet -13.0 -138.8 -153.6 -14.4
Signatur
13.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex