Salg AS
Juridisk navn:  Salg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95182880
c/o Viken Bobil AS Seljeveien 5 c/o Viken Bobil AS Seljeveien 5 Fax:
1661 Rolvsøy 1661 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 995185318
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/9/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fauske Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
401.85%
Resultat  
  
33.46%
Egenkapital  
  
-34.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 271.000 54.000 157.000 317.000 199.000
Resultat: -342.000 -514.000 -1.068.000 -1.241.000 -969.000
Egenkapital: 356.000 542.000 -2.681.000 -1.088.000 -109.000
Regnskap for  Salg AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 271.000 54.000 157.000 317.000 199.000
Driftskostnader -613.000 -567.000 -1.225.000 -1.558.000 -1.168.000
Driftsresultat -342.000 -514.000 -1.068.000 -1.242.000 -969.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -342.000 -514.000 -1.068.000 -1.241.000 -969.000
Skattekostnad -525.000 262.000 221.000
Årsresultat -342.000 -514.000 -1.592.000 -980.000 -748.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 58.000 134.000 717.000 475.000
Sum omløpsmidler 449.000 3.896.000 131.000 178.000 156.000
Sum eiendeler 455.000 3.954.000 265.000 895.000 631.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 442.000 -2.781.000 -1.188.000 -209.000
Sum egenkapital 356.000 542.000 -2.681.000 -1.088.000 -109.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 99.000 3.411.000 2.946.000 1.983.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 455.000 3.953.000 265.000 895.000 631.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 271.000 -21.000 9.000 414.000 199.000
Andre inntekter 74.000 148.000 -97.000 0
Driftsinntekter 271.000 54.000 157.000 317.000 199.000
Varekostnad 0 0 -1.000
Lønninger -475.000 -414.000 -1.087.000 -1.336.000 -901.000
Avskrivning -52.000 -58.000 -58.000 -52.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -86.000 -95.000 -80.000 -170.000 -220.000
Driftskostnader -613.000 -567.000 -1.225.000 -1.558.000 -1.168.000
Driftsresultat -342.000 -514.000 -1.068.000 -1.242.000 -969.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -342.000 -514.000 -1.592.000 -980.000 -748.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 525.000 263.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 58.000 134.000 192.000 213.000
Sum varige driftsmidler 6.000 58.000 134.000 192.000 213.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 58.000 134.000 717.000 475.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 32.000 64.000 64.000 61.000
Andre fordringer 395.000 3.736.000 -3.000 7.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 54.000 127.000 70.000 107.000 80.000
Sum omløpsmidler 449.000 3.896.000 131.000 178.000 156.000
Sum eiendeler 455.000 3.954.000 265.000 895.000 631.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 442.000 -2.781.000 -1.188.000 -209.000
Sum egenkapital 356.000 542.000 -2.681.000 -1.088.000 -109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -2.000 18.000 0 5.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 18.000 78.000 121.000 91.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 3.376.000 2.868.000 1.856.000 648.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 3.411.000 2.946.000 1.983.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 455.000 3.953.000 265.000 895.000 631.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 350.000 485.000 -2.815.000 -1.805.000 -584.000
Likviditetsgrad 1 4.5 1.1 0 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 4.5 1.1 0 0.1 0.2
Soliditet 78.2 13.7 -1011.7 -121.6 -17.3
Resultatgrad -126.2 -951.9 -680.3 -391.8 -486.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 6.3 -1.1 -1.8 -6.8
Total kapitalrentabilitet -75.2 -13.0 -138.8 -153.6
Signatur
06.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex