Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sakrisøy Rorbuer As
Juridisk navn:  Sakrisøy Rorbuer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76092488
Postboks 113 Sakrisøy Fax: 76092488
8398 Reine 8390 Reine
Fylke: Kommune:
Nordland Moskenes
Org.nr: 864095712
Aksjekapital: 740.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 5/12/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Økoråd Øksnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.8%
Resultat  
  
90%
Egenkapital  
  
-2.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.956.000 4.996.000 7.952.000 8.798.000 7.973.000
Resultat: -4.000 -40.000 -1.124.000 700.000 -868.000
Egenkapital: -137.000 -134.000 -93.000 1.031.000 330.000
Regnskap for  Sakrisøy Rorbuer As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.956.000 4.996.000 7.952.000 8.798.000 7.973.000
Driftskostnader -4.708.000 -4.748.000 -8.707.000 -7.784.000 -8.633.000
Driftsresultat 248.000 248.000 -755.000 1.014.000 -660.000
Finansinntekter 1.000 8.000 9.000 1.000
Finanskostnader -252.000 -289.000 -378.000 -322.000 -208.000
Finans -252.000 -288.000 -370.000 -313.000 -207.000
Resultat før skatt -4.000 -40.000 -1.124.000 700.000 -868.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -4.000 -40.000 -1.124.000 700.000 -868.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.378.000 8.146.000 8.730.000 6.492.000 6.958.000
Sum omløpsmidler 2.367.000 2.106.000 1.421.000 3.724.000 2.895.000
Sum eiendeler 9.745.000 10.252.000 10.151.000 10.216.000 9.853.000
Sum opptjent egenkapital -877.000 -874.000 -833.000 291.000 -410.000
Sum egenkapital -137.000 -134.000 -93.000 1.031.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 8.886.000 9.196.000 9.400.000 8.293.000 8.500.000
Sum kortsiktig gjeld 996.000 1.190.000 845.000 892.000 1.023.000
Sum gjeld og egenkapital 9.745.000 10.252.000 10.152.000 10.216.000 9.853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.532.000 4.971.000 7.944.000 8.798.000 7.828.000
Andre inntekter 424.000 26.000 8.000 0 145.000
Driftsinntekter 4.956.000 4.996.000 7.952.000 8.798.000 7.973.000
Varekostnad -377.000 -339.000 -917.000 -1.403.000 -1.270.000
Lønninger -1.598.000 -1.730.000 -4.012.000 -3.510.000 -4.356.000
Avskrivning -800.000 -752.000 -749.000 -584.000 -620.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.933.000 -1.927.000 -3.029.000 -2.287.000 -2.387.000
Driftskostnader -4.708.000 -4.748.000 -8.707.000 -7.784.000 -8.633.000
Driftsresultat 248.000 248.000 -755.000 1.014.000 -660.000
Finansinntekter 1.000 8.000 9.000 1.000
Finanskostnader -252.000 -289.000 -378.000 -322.000 -208.000
Finans -252.000 -288.000 -370.000 -313.000 -207.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -4.000 -40.000 -1.124.000 700.000 -868.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.621.000 7.276.000 7.812.000 5.600.000 5.970.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 757.000 871.000 918.000 892.000 988.000
Sum varige driftsmidler 7.378.000 8.146.000 8.730.000 6.492.000 6.958.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.378.000 8.146.000 8.730.000 6.492.000 6.958.000
Varebeholdning 16.000 14.000 55.000 36.000 47.000
Kundefordringer 34.000 6.000 42.000 296.000 212.000
Andre fordringer 45.000 25.000 87.000 69.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.272.000 2.061.000 1.237.000 3.323.000 2.586.000
Sum omløpsmidler 2.367.000 2.106.000 1.421.000 3.724.000 2.895.000
Sum eiendeler 9.745.000 10.252.000 10.151.000 10.216.000 9.853.000
Sum opptjent egenkapital -877.000 -874.000 -833.000 291.000 -410.000
Sum egenkapital -137.000 -134.000 -93.000 1.031.000 330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.886.000 9.196.000 9.400.000 8.293.000 8.500.000
Leverandørgjeld 580.000 358.000 278.000 346.000 352.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 49.000 141.000 117.000 149.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 347.000 783.000 426.000 430.000 522.000
Sum kortsiktig gjeld 996.000 1.190.000 845.000 892.000 1.023.000
Sum gjeld og egenkapital 9.745.000 10.252.000 10.152.000 10.216.000 9.853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.371.000 916.000 576.000 2.832.000 1.872.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.8 1.7 4.2 2.8
Likviditetsgrad 2 2.4 1.8 1.6 4.1 2.8
Soliditet -1.4 -1.3 -0.9 10.1 3.3
Resultatgrad 5.0 5.0 -9.5 11.5 -8.3
Rentedekningsgrad 1.0 0.9 3.1 -3.2
Gjeldsgrad -72.1 -77.5 -110.2 8.9 28.9
Total kapitalrentabilitet 2.5 2.4 -7.4 1 -6.7
Signatur
28.02.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex