Sagbrukstomta Borettslag
Juridisk navn:  Sagbrukstomta Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74073180
Postboks 213 Vektargata 3A Fax:
7651 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 997079132
Aksjekapital: 55.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/21/2011
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Midt
Utvikling:
Omsetning  
  
12.39%
Resultat  
  
3566.67%
Egenkapital  
  
21.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.016.000 904.000 887.000 886.000 880.000
Resultat: 104.000 -3.000 34.000 15.000 65.000
Egenkapital: 593.000 489.000 492.000 459.000 445.000
Regnskap for  Sagbrukstomta Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.016.000 904.000 887.000 886.000 880.000
Driftskostnader -647.000 -572.000 -567.000 -602.000 -540.000
Driftsresultat 369.000 332.000 319.000 284.000 338.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -265.000 -337.000 -288.000 -270.000 -276.000
Finans -264.000 -335.000 -286.000 -269.000 -274.000
Resultat før skatt 104.000 -3.000 34.000 15.000 65.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 104.000 -3.000 33.000 14.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.807.000 32.791.000 32.796.000 32.770.000 32.770.000
Sum omløpsmidler 747.000 702.000 690.000 664.000 657.000
Sum eiendeler 33.554.000 33.493.000 33.486.000 33.434.000 33.427.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 593.000 489.000 492.000 459.000 445.000
Sum langsiktig gjeld 32.770.000 32.770.000 32.770.000 32.770.000 32.770.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 233.000 224.000 205.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 33.017.000 33.058.000 33.049.000 33.030.000 33.036.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.009.000 902.000 887.000 886.000 880.000
Andre inntekter 7.000 2.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.016.000 904.000 887.000 886.000 880.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -36.000 -37.000 -32.000 -27.000 -27.000
Avskrivning -8.000 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -603.000 -530.000 -535.000 -575.000 -513.000
Driftskostnader -647.000 -572.000 -567.000 -602.000 -540.000
Driftsresultat 369.000 332.000 319.000 284.000 338.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -265.000 -337.000 -288.000 -270.000 -276.000
Finans -264.000 -335.000 -286.000 -269.000 -274.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 104.000 -3.000 33.000 14.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 32.770.000 32.770.000 32.770.000 32.770.000 32.770.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 21.000 26.000 0 0
Sum varige driftsmidler 32.807.000 32.791.000 32.796.000 32.770.000 32.770.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.807.000 32.791.000 32.796.000 32.770.000 32.770.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 2.000 0 0 0
Andre fordringer 127.000 124.000 112.000 109.000 115.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 619.000 576.000 578.000 555.000 542.000
Sum omløpsmidler 747.000 702.000 690.000 664.000 657.000
Sum eiendeler 33.554.000 33.493.000 33.486.000 33.434.000 33.427.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 593.000 489.000 492.000 459.000 445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.770.000 32.770.000 32.770.000 32.770.000 32.770.000
Leverandørgjeld 143.000 153.000 155.000 145.000 133.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 81.000 68.000 60.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 233.000 224.000 205.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 33.017.000 33.058.000 33.049.000 33.030.000 33.036.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 555.000 469.000 466.000 459.000 446.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3 3.1 3.2 3.1
Likviditetsgrad 2 3.9 3 3.1 3.2 3.1
Soliditet 1.8 1.5 1.5 1.4 1.3
Resultatgrad 36.3 36.7 3 32.1 38.4
Rentedekningsgrad 1.4 1 1.1 1.1 1.2
Gjeldsgrad 55.6 67.5 67.1 71.8 74.1
Total kapitalrentabilitet 1.1 1 1 0.9 1
Signatur
07.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex