Sagbrukskompaniet Holding As
Juridisk navn:  Sagbrukskompaniet Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Moloveien 8 Moloveien 8 Fax:
8622 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 913387333
Aksjekapital: 54.000 NOK
Etableringsdato: 2/25/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
51442.86%
Egenkapital  
  
-0.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.600.000 0 1.665.000 2.115.000 1.980.000
Resultat: 3.594.000 -7.000 1.658.000 2.108.000 1.971.000
Egenkapital: 11.222.000 11.231.000 11.236.000 11.188.000 11.223.000
Regnskap for  Sagbrukskompaniet Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.600.000 0 1.665.000 2.115.000 1.980.000
Driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -9.000
Driftsresultat 3.594.000 -7.000 1.658.000 2.108.000 1.971.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 3.594.000 -7.000 1.658.000 2.108.000 1.971.000
Skattekostnad -22.000 2.000 -9.000 -27.000 -13.000
Årsresultat 3.571.000 -6.000 1.648.000 2.081.000 1.959.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.182.000 11.182.000 11.182.000 11.182.000 11.182.000
Sum omløpsmidler 1.662.000 58.000 1.684.000 2.148.000 2.003.000
Sum eiendeler 12.844.000 11.240.000 12.866.000 13.330.000 13.185.000
Sum opptjent egenkapital 4.540.000 4.549.000 4.554.000 4.506.000 4.541.000
Sum egenkapital 11.222.000 11.231.000 11.236.000 11.188.000 11.223.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 0 11.000 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.612.000 9.000 1.619.000 2.127.000 1.963.000
Sum gjeld og egenkapital 12.845.000 11.240.000 12.866.000 13.330.000 13.186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.600.000 0 1.665.000 2.115.000 1.980.000
Driftsinntekter 3.600.000 0 1.665.000 2.115.000 1.980.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -9.000
Driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -9.000
Driftsresultat 3.594.000 -7.000 1.658.000 2.108.000 1.971.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.600.000 0 -1.600.000 -2.115.000 -1.850.000
Årsresultat 3.571.000 -6.000 1.648.000 2.081.000 1.959.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.182.000 11.182.000 11.182.000 11.182.000 11.182.000
Sum anleggsmidler 11.182.000 11.182.000 11.182.000 11.182.000 11.182.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.620.000 0 1.665.000 2.115.000 1.980.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 58.000 19.000 33.000 23.000
Sum omløpsmidler 1.662.000 58.000 1.684.000 2.148.000 2.003.000
Sum eiendeler 12.844.000 11.240.000 12.866.000 13.330.000 13.185.000
Sum opptjent egenkapital 4.540.000 4.549.000 4.554.000 4.506.000 4.541.000
Sum egenkapital 11.222.000 11.231.000 11.236.000 11.188.000 11.223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 11.000 15.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 0 11.000 15.000 0
Leverandørgjeld 0 6.000 0 0
Betalbar skatt 12.000 9.000 13.000 12.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -1.600.000 0 -1.600.000 -2.115.000 -1.850.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.612.000 9.000 1.619.000 2.127.000 1.963.000
Sum gjeld og egenkapital 12.845.000 11.240.000 12.866.000 13.330.000 13.186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 49.000 65.000 21.000 40.000
Likviditetsgrad 1 1.0 6.4 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 6.4 1 1 1
Soliditet 87.4 99.9 87.3 83.9 85.1
Resultatgrad 99.8 99.6 99.7 99.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 28.0 -0.1 12.9 15.8 1
Signatur
05.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex