Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Quality Hotel Saga
Juridisk navn:  Saga Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77607000
Postboks 43 / 44 Richard Withs Plass 2 Fax: 77607010
9251 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 910722921
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 4/11/1916
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.93%
Resultat  
  
160.53%
Egenkapital  
  
3.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.443.000 21.326.000 36.117.000 32.271.000 31.986.000
Resultat: 1.076.000 413.000 2.483.000 2.898.000 2.167.000
Egenkapital: 22.323.000 21.493.000 21.185.000 19.269.000 16.972.000
Regnskap for  Quality Hotel Saga
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.443.000 21.326.000 36.117.000 32.271.000 31.986.000
Driftskostnader -21.599.000 -19.100.000 -31.793.000 -27.584.000 -28.227.000
Driftsresultat 1.844.000 2.226.000 4.324.000 4.687.000 3.758.000
Finansinntekter 1.138.000 63.000 158.000 138.000 377.000
Finanskostnader -1.905.000 -1.875.000 -2.000.000 -1.928.000 -1.967.000
Finans -767.000 -1.812.000 -1.842.000 -1.790.000 -1.590.000
Resultat før skatt 1.076.000 413.000 2.483.000 2.898.000 2.167.000
Skattekostnad -246.000 -105.000 -567.000 -600.000 -422.000
Årsresultat 830.000 308.000 1.916.000 2.298.000 1.745.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.423.000 63.331.000 66.375.000 67.860.000 70.677.000
Sum omløpsmidler 12.570.000 11.128.000 12.150.000 11.958.000 9.382.000
Sum eiendeler 73.993.000 74.459.000 78.525.000 79.818.000 80.059.000
Sum opptjent egenkapital 21.323.000 20.493.000 20.185.000 18.269.000 15.972.000
Sum egenkapital 22.323.000 21.493.000 21.185.000 19.269.000 16.972.000
Sum langsiktig gjeld 47.562.000 50.407.000 52.572.000 56.070.000 59.426.000
Sum kortsiktig gjeld 4.108.000 2.558.000 4.769.000 4.478.000 3.660.000
Sum gjeld og egenkapital 73.993.000 74.458.000 78.526.000 79.817.000 80.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.442.000 20.503.000 36.116.000 32.265.000 31.978.000
Andre inntekter 822.000 0 6.000 7.000
Driftsinntekter 23.443.000 21.326.000 36.117.000 32.271.000 31.986.000
Varekostnad -1.721.000 -1.574.000 -3.028.000 -2.807.000 -2.920.000
Lønninger -10.248.000 -9.411.000 -14.475.000 -13.121.000 -12.224.000
Avskrivning -3.024.000 -2.841.000 -2.807.000 -2.807.000 -2.604.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.606.000 -5.274.000 -11.483.000 -8.849.000 -10.479.000
Driftskostnader -21.599.000 -19.100.000 -31.793.000 -27.584.000 -28.227.000
Driftsresultat 1.844.000 2.226.000 4.324.000 4.687.000 3.758.000
Finansinntekter 1.138.000 63.000 158.000 138.000 377.000
Finanskostnader -1.905.000 -1.875.000 -2.000.000 -1.928.000 -1.967.000
Finans -767.000 -1.812.000 -1.842.000 -1.790.000 -1.590.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 830.000 308.000 1.916.000 2.298.000 1.745.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 57.940.000 60.796.000 63.535.000 64.908.000 67.607.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.628.000 679.000 780.000 882.000 990.000
Sum varige driftsmidler 59.567.000 61.475.000 64.315.000 65.790.000 68.597.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.856.000 1.856.000 2.060.000 2.070.000 2.080.000
Sum anleggsmidler 61.423.000 63.331.000 66.375.000 67.860.000 70.677.000
Varebeholdning 214.000 120.000 146.000 133.000 112.000
Kundefordringer 427.000 179.000 907.000 1.495.000 1.258.000
Andre fordringer 6.000 65.000 18.000 55.000 4.000
Sum investeringer 3.675.000 3.675.000 3.638.000 3.539.000
Kasse, bank 11.924.000 7.089.000 7.405.000 6.636.000 4.469.000
Sum omløpsmidler 12.570.000 11.128.000 12.150.000 11.958.000 9.382.000
Sum eiendeler 73.993.000 74.459.000 78.525.000 79.818.000 80.059.000
Sum opptjent egenkapital 21.323.000 20.493.000 20.185.000 18.269.000 15.972.000
Sum egenkapital 22.323.000 21.493.000 21.185.000 19.269.000 16.972.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.709.000 1.762.000 1.776.000 1.732.000 1.546.000
Gjeld til kredittinstitutt 131.000 122.000 118.000 76.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 47.562.000 50.407.000 52.572.000 56.070.000 59.426.000
Leverandørgjeld 1.364.000 472.000 1.230.000 1.076.000 1.169.000
Betalbar skatt 299.000 119.000 523.000 415.000 0
Skyldig offentlige avgifter 886.000 495.000 1.080.000 1.307.000 1.094.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.428.000 1.350.000 1.818.000 1.604.000 1.361.000
Sum kortsiktig gjeld 4.108.000 2.558.000 4.769.000 4.478.000 3.660.000
Sum gjeld og egenkapital 73.993.000 74.458.000 78.526.000 79.817.000 80.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.462.000 8.570.000 7.381.000 7.480.000 5.722.000
Likviditetsgrad 1 3.1 4.4 2.5 2.7 2.6
Likviditetsgrad 2 3.0 4.3 2.5 2.6 2.5
Soliditet 30.2 28.9 2 24.1 21.2
Resultatgrad 7.9 10.4 1 14.5 11.7
Rentedekningsgrad 1.0 1.2 2.2 2.4 1.9
Gjeldsgrad 2.3 2.5 2.7 3.1 3.7
Total kapitalrentabilitet 4.0 3.1 5.7 6 5.2
Signatur
14.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.06.2021
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex