Quality Hotel Saga
Juridisk navn:  Saga Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77607000
Postboks 43 / 44 Richard Withs Plass 2 Fax: 77607010
9251 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 910722921
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 4/11/1916
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.92%
Resultat  
  
-14.32%
Egenkapital  
  
9.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.117.000 32.271.000 31.986.000 28.919.000 27.231.000
Resultat: 2.483.000 2.898.000 2.167.000 877.000 1.631.000
Egenkapital: 21.185.000 19.269.000 16.972.000 15.227.000 14.545.000
Regnskap for  Quality Hotel Saga
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.117.000 32.271.000 31.986.000 28.919.000 27.231.000
Driftskostnader -31.793.000 -27.584.000 -28.227.000 -25.595.000 -22.939.000
Driftsresultat 4.324.000 4.687.000 3.758.000 3.325.000 4.293.000
Finansinntekter 158.000 138.000 377.000 205.000 98.000
Finanskostnader -2.000.000 -1.928.000 -1.967.000 -2.652.000 -2.760.000
Finans -1.842.000 -1.790.000 -1.590.000 -2.447.000 -2.662.000
Resultat før skatt 2.483.000 2.898.000 2.167.000 877.000 1.631.000
Skattekostnad -567.000 -600.000 -422.000 -195.000 -397.000
Årsresultat 1.916.000 2.298.000 1.745.000 682.000 1.234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.375.000 67.860.000 70.677.000 72.426.000 61.809.000
Sum omløpsmidler 12.150.000 11.958.000 9.382.000 8.841.000 13.306.000
Sum eiendeler 78.525.000 79.818.000 80.059.000 81.267.000 75.115.000
Sum opptjent egenkapital 20.185.000 18.269.000 15.972.000 14.227.000 0
Sum egenkapital 21.185.000 19.269.000 16.972.000 15.227.000 14.545.000
Sum langsiktig gjeld 52.572.000 56.070.000 59.426.000 62.546.000 57.226.000
Sum kortsiktig gjeld 4.769.000 4.478.000 3.660.000 3.494.000 3.344.000
Sum gjeld og egenkapital 78.526.000 79.817.000 80.058.000 81.267.000 75.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.116.000 32.265.000 31.978.000 28.916.000 27.231.000
Andre inntekter 0 6.000 7.000 3.000 0
Driftsinntekter 36.117.000 32.271.000 31.986.000 28.919.000 27.231.000
Varekostnad -3.028.000 -2.807.000 -2.920.000 -2.724.000 -2.466.000
Lønninger -14.475.000 -13.121.000 -12.224.000 -10.987.000 -10.930.000
Avskrivning -2.807.000 -2.807.000 -2.604.000 -2.636.000 -3.194.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.483.000 -8.849.000 -10.479.000 -9.248.000 -6.349.000
Driftskostnader -31.793.000 -27.584.000 -28.227.000 -25.595.000 -22.939.000
Driftsresultat 4.324.000 4.687.000 3.758.000 3.325.000 4.293.000
Finansinntekter 158.000 138.000 377.000 205.000 98.000
Finanskostnader -2.000.000 -1.928.000 -1.967.000 -2.652.000 -2.760.000
Finans -1.842.000 -1.790.000 -1.590.000 -2.447.000 -2.662.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.916.000 2.298.000 1.745.000 682.000 1.234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 63.535.000 64.908.000 67.607.000 70.186.000 59.165.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 780.000 882.000 990.000 0 394.000
Sum varige driftsmidler 64.315.000 65.790.000 68.597.000 70.186.000 59.559.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.060.000 2.070.000 2.080.000 2.240.000 2.250.000
Sum anleggsmidler 66.375.000 67.860.000 70.677.000 72.426.000 61.809.000
Varebeholdning 146.000 133.000 112.000 130.000 144.000
Kundefordringer 907.000 1.495.000 1.258.000 1.468.000 493.000
Andre fordringer 18.000 55.000 4.000 63.000 6.000
Sum investeringer 3.675.000 3.638.000 3.539.000 3.377.000 0
Kasse, bank 7.405.000 6.636.000 4.469.000 3.802.000 12.663.000
Sum omløpsmidler 12.150.000 11.958.000 9.382.000 8.841.000 13.306.000
Sum eiendeler 78.525.000 79.818.000 80.059.000 81.267.000 75.115.000
Sum opptjent egenkapital 20.185.000 18.269.000 15.972.000 14.227.000 0
Sum egenkapital 21.185.000 19.269.000 16.972.000 15.227.000 14.545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.776.000 1.732.000 1.546.000 1.124.000 929.000
Gjeld til kredittinstitutt 118.000 76.000 36.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 52.572.000 56.070.000 59.426.000 62.546.000 57.226.000
Leverandørgjeld 1.230.000 1.076.000 1.169.000 991.000 829.000
Betalbar skatt 523.000 415.000 0 0 265.000
Skyldig offentlige avgifter 1.080.000 1.307.000 1.094.000 1.179.000 903.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.818.000 1.604.000 1.361.000 1.325.000 1.347.000
Sum kortsiktig gjeld 4.769.000 4.478.000 3.660.000 3.494.000 3.344.000
Sum gjeld og egenkapital 78.526.000 79.817.000 80.058.000 81.267.000 75.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.381.000 7.480.000 5.722.000 5.347.000 9.962.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.7 2.6 2.5 4.0
Likviditetsgrad 2 2.5 2.6 2.5 2.5 4.0
Soliditet 2 24.1 21.2 18.7 19.4
Resultatgrad 1 14.5 11.7 11.5 15.8
Rentedekningsgrad 2.2 2.4 1.9 1.3 1.6
Gjeldsgrad 2.7 3.1 3.7 4.3 4.2
Total kapitalrentabilitet 5.7 6 5.2 4.3 5.8
Signatur
19.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.06.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex