Saga Boats AS
Juridisk navn:  Saga Boats AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57858480
Postboks 133 Fax: 57858481
6741 Selje 6740 Selje
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 957382711
Aksjekapital: 4.025.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 11/1/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Martinussen Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Stad Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.11%
Resultat  
  
-340.9%
Egenkapital  
  
-10.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 59.472.000 59.406.000 41.881.000 47.164.000 43.564.000
Resultat: -807.000 335.000 214.000 758.000 -460.000
Egenkapital: 7.030.000 7.837.000 7.502.000 7.288.000 6.529.000
Regnskap for  Saga Boats AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 59.472.000 59.406.000 41.881.000 47.164.000 43.564.000
Driftskostnader -58.638.000 -57.552.000 -40.453.000 -45.233.000 -43.076.000
Driftsresultat 834.000 1.855.000 1.429.000 1.931.000 489.000
Finansinntekter 176.000 98.000 95.000 77.000 181.000
Finanskostnader -1.818.000 -1.618.000 -1.309.000 -1.250.000 -1.129.000
Finans -1.642.000 -1.520.000 -1.214.000 -1.173.000 -948.000
Resultat før skatt -807.000 335.000 214.000 758.000 -460.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -807.000 335.000 214.000 758.000 -460.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.799.000 11.091.000 11.834.000 10.975.000 11.611.000
Sum omløpsmidler 23.664.000 32.227.000 36.389.000 27.653.000 22.539.000
Sum eiendeler 34.463.000 43.318.000 48.223.000 38.628.000 34.150.000
Sum opptjent egenkapital 662.000 1.470.000 1.134.000 920.000 162.000
Sum egenkapital 7.030.000 7.837.000 7.502.000 7.288.000 6.529.000
Sum langsiktig gjeld 5.914.000 2.552.000 3.125.000 3.750.000 4.375.000
Sum kortsiktig gjeld 21.519.000 32.929.000 37.597.000 27.590.000 23.246.000
Sum gjeld og egenkapital 34.463.000 43.319.000 48.224.000 38.628.000 34.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.410.000 59.390.000 41.877.000 47.162.000 43.564.000
Andre inntekter 62.000 16.000 4.000 2.000 0
Driftsinntekter 59.472.000 59.406.000 41.881.000 47.164.000 43.564.000
Varekostnad -24.111.000 -34.069.000 -25.972.000 -27.712.000 -25.135.000
Lønninger -15.314.000 -16.632.000 -16.023.000 -16.092.000 -13.516.000
Avskrivning -1.190.000 -1.130.000 -1.149.000 -1.164.000 -999.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.845.000 -5.837.000 -4.753.000 -4.701.000 -4.528.000
Driftskostnader -58.638.000 -57.552.000 -40.453.000 -45.233.000 -43.076.000
Driftsresultat 834.000 1.855.000 1.429.000 1.931.000 489.000
Finansinntekter 176.000 98.000 95.000 77.000 181.000
Finanskostnader -1.818.000 -1.618.000 -1.309.000 -1.250.000 -1.129.000
Finans -1.642.000 -1.520.000 -1.214.000 -1.173.000 -948.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -807.000 335.000 214.000 758.000 -460.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.457.000 4.014.000 3.622.000 3.040.000 2.915.000
Fast eiendom 5.117.000 5.444.000 5.736.000 5.898.000 6.244.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 964.000 1.373.000 1.423.000 1.826.000 2.247.000
Sum varige driftsmidler 6.081.000 6.817.000 7.159.000 7.724.000 8.491.000
Sum finansielle anleggsmidler 261.000 260.000 1.053.000 211.000 205.000
Sum anleggsmidler 10.799.000 11.091.000 11.834.000 10.975.000 11.611.000
Varebeholdning 18.294.000 28.878.000 29.248.000 20.722.000 16.087.000
Kundefordringer 3.775.000 1.747.000 5.832.000 5.779.000 5.281.000
Andre fordringer 920.000 918.000 662.000 497.000 613.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 674.000 684.000 647.000 655.000 557.000
Sum omløpsmidler 23.664.000 32.227.000 36.389.000 27.653.000 22.539.000
Sum eiendeler 34.463.000 43.318.000 48.223.000 38.628.000 34.150.000
Sum opptjent egenkapital 662.000 1.470.000 1.134.000 920.000 162.000
Sum egenkapital 7.030.000 7.837.000 7.502.000 7.288.000 6.529.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.275.000 19.057.000 23.356.000 13.895.000 11.373.000
Sum langsiktig gjeld 5.914.000 2.552.000 3.125.000 3.750.000 4.375.000
Leverandørgjeld 3.909.000 7.411.000 8.335.000 8.243.000 7.855.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 995.000 2.686.000 951.000 1.184.000 1.181.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.340.000 3.774.000 4.956.000 4.268.000 2.837.000
Sum kortsiktig gjeld 21.519.000 32.929.000 37.597.000 27.590.000 23.246.000
Sum gjeld og egenkapital 34.463.000 43.319.000 48.224.000 38.628.000 34.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.145.000 -702.000 -1.208.000 63.000 -707.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3
Soliditet 20.4 18.1 15.6 18.9 19.1
Resultatgrad 1.4 3.1 3.4 4.1 1.1
Rentedekningsgrad 0.5 1.1 1.1 1.5 0.4
Gjeldsgrad 3.9 4.5 5.4 4.3 4.2
Total kapitalrentabilitet 2.9 4.5 3.2 5.2 2
Signatur
18.01.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex