Saga Aluminium As
Juridisk navn:  Saga Aluminium As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40095003
Skolmar 38 Skolmar 38 Fax:
3232 Sandefjord 3232 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 911721384
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/13/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.29%
Resultat  
  
152.16%
Egenkapital  
  
284.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.688.000 35.614.000 36.246.000 19.560.000 19.079.000
Resultat: 845.000 -1.620.000 786.000 -348.000 -46.000
Egenkapital: 427.000 -232.000 1.032.000 427.000 699.000
Regnskap for  Saga Aluminium As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.688.000 35.614.000 36.246.000 19.560.000 19.079.000
Driftskostnader -21.591.000 -36.925.000 -35.289.000 -19.739.000 -18.863.000
Driftsresultat 1.096.000 -1.311.000 958.000 -178.000 215.000
Finansinntekter 5.000 1.000 5.000 18.000 33.000
Finanskostnader -256.000 -312.000 -177.000 -187.000 -293.000
Finans -251.000 -311.000 -172.000 -169.000 -260.000
Resultat før skatt 845.000 -1.620.000 786.000 -348.000 -46.000
Skattekostnad -186.000 356.000 -181.000 76.000 106.000
Årsresultat 659.000 -1.264.000 605.000 -272.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 447.000 624.000 44.000 244.000 241.000
Sum omløpsmidler 6.552.000 7.657.000 20.786.000 4.905.000 5.146.000
Sum eiendeler 6.999.000 8.281.000 20.830.000 5.149.000 5.387.000
Sum opptjent egenkapital 397.000 -262.000 1.002.000 397.000 669.000
Sum egenkapital 427.000 -232.000 1.032.000 427.000 699.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.573.000 8.513.000 19.798.000 4.722.000 4.688.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000.000 8.281.000 20.830.000 5.149.000 5.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.688.000 35.614.000 36.246.000 19.523.000 19.079.000
Andre inntekter 0 0 38.000 0
Driftsinntekter 22.688.000 35.614.000 36.246.000 19.560.000 19.079.000
Varekostnad -14.742.000 -28.195.000 -29.717.000 -13.149.000 -14.298.000
Lønninger -4.614.000 -5.256.000 -4.643.000 -4.765.000 -2.629.000
Avskrivning -18.000 -17.000 -19.000 -64.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.619.000 -2.312.000 -2.819.000 -2.055.000 -1.959.000
Driftskostnader -21.591.000 -36.925.000 -35.289.000 -19.739.000 -18.863.000
Driftsresultat 1.096.000 -1.311.000 958.000 -178.000 215.000
Finansinntekter 5.000 1.000 5.000 18.000 33.000
Finanskostnader -256.000 -312.000 -177.000 -187.000 -293.000
Finans -251.000 -311.000 -172.000 -169.000 -260.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 659.000 -1.264.000 605.000 -272.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 172.000 358.000 1.000 182.000 106.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 36.000 26.000 43.000 60.000 54.000
Driftsløsøre 0 0 2.000 80.000
Sum varige driftsmidler 36.000 26.000 43.000 62.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 240.000 240.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 447.000 624.000 44.000 244.000 241.000
Varebeholdning 2.034.000 2.633.000 3.778.000 1.869.000 1.574.000
Kundefordringer 3.908.000 4.455.000 16.573.000 2.845.000 3.364.000
Andre fordringer 128.000 163.000 27.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 482.000 407.000 408.000 192.000 208.000
Sum omløpsmidler 6.552.000 7.657.000 20.786.000 4.905.000 5.146.000
Sum eiendeler 6.999.000 8.281.000 20.830.000 5.149.000 5.387.000
Sum opptjent egenkapital 397.000 -262.000 1.002.000 397.000 669.000
Sum egenkapital 427.000 -232.000 1.032.000 427.000 699.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.666.000 2.650.000 4.972.000 1.358.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.358.000 4.396.000 13.223.000 1.907.000 1.728.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 808.000 825.000 964.000 887.000 433.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 740.000 641.000 640.000 571.000 414.000
Sum kortsiktig gjeld 6.573.000 8.513.000 19.798.000 4.722.000 4.688.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000.000 8.281.000 20.830.000 5.149.000 5.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 -856.000 988.000 183.000 458.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.9 0.6 0.8
Soliditet 6.1 -2.8 5 8.3 1
Resultatgrad 4.8 -3.7 2.6 -0.9 1.1
Rentedekningsgrad 4.3 -4.2 5.4 0.7
Gjeldsgrad 15.4 -36.7 19.2 11.1 6.7
Total kapitalrentabilitet 15.7 -15.8 4.6 -3.1 4.6
Signatur
26.04.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex