Sag & Bygg AS
Juridisk navn:  Sag & Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53425484
Korsvegen 61 Korsvegen 61 Fax: 53425484
5428 Foldrøyhamn 5428 Foldrøyhamn
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 989822950
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/3/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.14%
Resultat  
  
-1444.44%
Egenkapital  
  
-44.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.821.000 13.335.000 14.193.000 9.053.000 10.838.000
Resultat: -484.000 36.000 456.000 -714.000 16.000
Egenkapital: 601.000 1.086.000 1.049.000 593.000 1.304.000
Regnskap for  Sag & Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.821.000 13.335.000 14.193.000 9.053.000 10.838.000
Driftskostnader -15.223.000 -13.191.000 -13.649.000 -9.657.000 -10.725.000
Driftsresultat -403.000 144.000 544.000 -605.000 114.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -81.000 -108.000 -89.000 -110.000 -98.000
Finans -80.000 -107.000 -88.000 -109.000 -97.000
Resultat før skatt -484.000 36.000 456.000 -714.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 4.000 -31.000
Årsresultat -484.000 36.000 456.000 -711.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.512.000 2.726.000 2.920.000 2.800.000 3.045.000
Sum omløpsmidler 1.399.000 2.639.000 2.303.000 917.000 2.352.000
Sum eiendeler 3.911.000 5.365.000 5.223.000 3.717.000 5.397.000
Sum opptjent egenkapital 499.000 983.000 946.000 490.000 1.201.000
Sum egenkapital 601.000 1.086.000 1.049.000 593.000 1.304.000
Sum langsiktig gjeld 1.377.000 1.489.000 1.596.000 1.697.000 1.788.000
Sum kortsiktig gjeld 1.933.000 2.789.000 2.578.000 1.427.000 2.305.000
Sum gjeld og egenkapital 3.912.000 5.364.000 5.223.000 3.717.000 5.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.821.000 13.335.000 14.003.000 9.053.000 10.838.000
Andre inntekter 0 0 190.000 0 0
Driftsinntekter 14.821.000 13.335.000 14.193.000 9.053.000 10.838.000
Varekostnad -8.340.000 -6.584.000 -7.775.000 -4.910.000 -5.534.000
Lønninger -4.883.000 -4.792.000 -4.142.000 -3.446.000 -3.765.000
Avskrivning -180.000 -185.000 -186.000 -248.000 -314.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.820.000 -1.630.000 -1.546.000 -1.053.000 -1.112.000
Driftskostnader -15.223.000 -13.191.000 -13.649.000 -9.657.000 -10.725.000
Driftsresultat -403.000 144.000 544.000 -605.000 114.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -81.000 -108.000 -89.000 -110.000 -98.000
Finans -80.000 -107.000 -88.000 -109.000 -97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -484.000 36.000 456.000 -711.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.296.000 2.450.000 2.579.000 2.733.000 2.886.000
Maskiner anlegg 0 0 7.000 20.000 53.000
Driftsløsøre 0 26.000 50.000 18.000 60.000
Sum varige driftsmidler 2.296.000 2.476.000 2.636.000 2.770.000 2.999.000
Sum finansielle anleggsmidler 216.000 250.000 283.000 30.000 47.000
Sum anleggsmidler 2.512.000 2.726.000 2.920.000 2.800.000 3.045.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.231.000 1.645.000 1.179.000 702.000 1.420.000
Andre fordringer 0 0 0 24.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 168.000 994.000 1.125.000 191.000 745.000
Sum omløpsmidler 1.399.000 2.639.000 2.303.000 917.000 2.352.000
Sum eiendeler 3.911.000 5.365.000 5.223.000 3.717.000 5.397.000
Sum opptjent egenkapital 499.000 983.000 946.000 490.000 1.201.000
Sum egenkapital 601.000 1.086.000 1.049.000 593.000 1.304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 90.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.377.000 1.489.000 1.596.000 1.697.000 1.788.000
Leverandørgjeld 702.000 1.099.000 1.053.000 569.000 1.260.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 86.000
Skyldig offentlige avgifter 556.000 874.000 772.000 542.000 614.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 584.000 816.000 753.000 316.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 1.933.000 2.789.000 2.578.000 1.427.000 2.305.000
Sum gjeld og egenkapital 3.912.000 5.364.000 5.223.000 3.717.000 5.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -534.000 -150.000 -275.000 -510.000 47.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.9 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.9 0.6 1.1
Soliditet 15.4 20.2 20.1 1 24.2
Resultatgrad -2.7 1.1 3.8 -6.7 1.1
Rentedekningsgrad 1.3 6.1 -5.5 1.2
Gjeldsgrad 5.5 3.9 4 5.3 3.1
Total kapitalrentabilitet -10.3 2.7 10.4 -16.2 2.1
Signatur
25.01.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex