S/s Ternen
Juridisk navn:  S/s Ternen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92802358
c/o Thomas Bø Scheie Råtun 194 c/o Thomas Bø Scheie Råtun 194 Fax:
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977155436
Aksjekapital: 700 NOK
Etableringsdato: 3/17/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-20.83%
Egenkapital  
  
-28.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -29.000 -24.000 -11.000 -12.000 -12.000
Egenkapital: 74.000 103.000 127.000 138.000 150.000
Regnskap for  S/s Ternen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -24.000 -12.000 -12.000 -13.000
Driftsresultat -29.000 -24.000 -11.000 -12.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -29.000 -24.000 -11.000 -12.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -24.000 -11.000 -12.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 41.000 22.000 25.000 29.000
Sum omløpsmidler 54.000 62.000 106.000 113.000 121.000
Sum eiendeler 75.000 103.000 128.000 138.000 150.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 23.000 47.000 58.000 70.000
Sum egenkapital 74.000 103.000 127.000 138.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 74.000 103.000 127.000 138.000 150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -20.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -19.000 -8.000 -8.000 -9.000
Driftskostnader -29.000 -24.000 -12.000 -12.000 -13.000
Driftsresultat -29.000 -24.000 -11.000 -12.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -24.000 -11.000 -12.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 21.000 41.000 22.000 25.000 29.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.000 41.000 22.000 25.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 41.000 22.000 25.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 62.000 106.000 113.000 121.000
Sum omløpsmidler 54.000 62.000 106.000 113.000 121.000
Sum eiendeler 75.000 103.000 128.000 138.000 150.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 23.000 47.000 58.000 70.000
Sum egenkapital 74.000 103.000 127.000 138.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 74.000 103.000 127.000 138.000 150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 62.000 106.000 113.000 121.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -39.2 -23.3 -8.7 -8.7 -8.7
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex