Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Søsknene Grova Da
Juridisk navn:  Søsknene Grova Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37023174
Fjellveien 27 Fjellveien 27 Fax:
4838 Arendal 4838 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 969454645
Aksjekapital: 274.000 NOK
Etableringsdato: 12/29/1973
Foretakstype: DA
Revisor: Kjell Johansen Revisjon ANS
Regnskapsfører: Vestmar Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.44%
Resultat  
  
-29.41%
Egenkapital  
  
-3.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.000 18.000 1.000 13.000 1.000
Resultat: -66.000 -51.000 -132.000 -58.000 -54.000
Egenkapital: 179.000 185.000 176.000 172.000 172.000
Regnskap for  Søsknene Grova Da
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.000 18.000 1.000 13.000 1.000
Driftskostnader -69.000 -71.000 -135.000 -73.000 -58.000
Driftsresultat -69.000 -54.000 -135.000 -61.000 -57.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Resultat før skatt -66.000 -51.000 -132.000 -58.000 -54.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -66.000 -51.000 0 -58.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Sum omløpsmidler 74.000 80.000 67.000 63.000 63.000
Sum eiendeler 184.000 190.000 177.000 173.000 173.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -116.000 -99.000 -80.000 -59.000
Sum egenkapital 179.000 185.000 176.000 172.000 172.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 184.000 190.000 177.000 172.000 173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000 0 4.000 0
Andre inntekter 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000
Driftsinntekter 1.000 18.000 1.000 13.000 1.000
Varekostnad -10.000 0 -11.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -61.000 -135.000 -62.000 -58.000
Driftskostnader -69.000 -71.000 -135.000 -73.000 -58.000
Driftsresultat -69.000 -54.000 -135.000 -61.000 -57.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -66.000 -51.000 0 -58.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 1.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 74.000 80.000 67.000 61.000 61.000
Sum omløpsmidler 74.000 80.000 67.000 63.000 63.000
Sum eiendeler 184.000 190.000 177.000 173.000 173.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -116.000 -99.000 -80.000 -59.000
Sum egenkapital 179.000 185.000 176.000 172.000 172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 184.000 190.000 177.000 172.000 173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 75.000 65.000 63.000 63.000
Likviditetsgrad 1 14.8 16.0 33.5
Likviditetsgrad 2 14.8 16.0 33.5 0 0
Soliditet 97.3 97.4 98.9 1 1
Resultatgrad -6.900.0 -300.0 -469.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -35.9 -26.8 -74.2 -33.7 -31.4
Signatur
02.06.2022
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex