Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sør-Østerdal Media As
Juridisk navn:  Sør-Østerdal Media As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02418
Postboks 454 Storvegen 3 Fax: 62417829
2304 Hamar 2420 Trysil
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 980213420
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/5/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.73%
Resultat  
  
234.34%
Egenkapital  
  
114.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.902.000 3.401.000 3.124.000 3.537.000 4.469.000
Resultat: 356.000 -265.000 -397.000 -1.541.000 -2.032.000
Egenkapital: 520.000 242.000 243.000 244.000 222.000
Regnskap for  Sør-Østerdal Media As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.902.000 3.401.000 3.124.000 3.537.000 4.469.000
Driftskostnader -3.549.000 -3.668.000 -3.482.000 -5.023.000 -6.501.000
Driftsresultat 353.000 -267.000 -358.000 -1.486.000 -2.032.000
Finansinntekter 3.000 3.000 11.000 13.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -50.000 -68.000 0
Finans 3.000 2.000 -39.000 -55.000 1.000
Resultat før skatt 356.000 -265.000 -397.000 -1.541.000 -2.032.000
Skattekostnad -78.000 57.000 91.000 369.000 507.000
Årsresultat 278.000 -208.000 -306.000 -1.171.000 -1.525.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 7.000 8.000 13.000 28.000
Sum omløpsmidler 1.919.000 1.966.000 1.308.000 1.907.000 2.616.000
Sum eiendeler 1.925.000 1.973.000 1.316.000 1.920.000 2.644.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 520.000 242.000 243.000 244.000 222.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.406.000 1.730.000 1.073.000 1.676.000 2.423.000
Sum gjeld og egenkapital 1.926.000 1.972.000 1.316.000 1.920.000 2.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.081.000 2.880.000 2.643.000 3.056.000 3.988.000
Andre inntekter 820.000 520.000 481.000 481.000 481.000
Driftsinntekter 3.902.000 3.401.000 3.124.000 3.537.000 4.469.000
Varekostnad -579.000 -661.000 -432.000 -891.000 -1.420.000
Lønninger -1.569.000 -1.487.000 -1.689.000 -2.129.000 -2.737.000
Avskrivning 0 -5.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.401.000 -1.520.000 -1.356.000 -1.995.000 -2.336.000
Driftskostnader -3.549.000 -3.668.000 -3.482.000 -5.023.000 -6.501.000
Driftsresultat 353.000 -267.000 -358.000 -1.486.000 -2.032.000
Finansinntekter 3.000 3.000 11.000 13.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -50.000 -68.000 0
Finans 3.000 2.000 -39.000 -55.000 1.000
Konsernbidrag 207.000 305.000 1.194.000 1.521.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 278.000 -208.000 -306.000 -1.171.000 -1.525.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 7.000 8.000 8.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 5.000 13.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 7.000 8.000 13.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 127.000 527.000 92.000 81.000 191.000
Andre fordringer 1.750.000 1.410.000 1.169.000 1.771.000 2.377.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 28.000 47.000 55.000 48.000
Sum omløpsmidler 1.919.000 1.966.000 1.308.000 1.907.000 2.616.000
Sum eiendeler 1.925.000 1.973.000 1.316.000 1.920.000 2.644.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 520.000 242.000 243.000 244.000 222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 186.000 377.000 88.000 116.000 306.000
Betalbar skatt 78.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 68.000 76.000 81.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.065.000 1.285.000 908.000 1.478.000 2.040.000
Sum kortsiktig gjeld 1.406.000 1.730.000 1.073.000 1.676.000 2.423.000
Sum gjeld og egenkapital 1.926.000 1.972.000 1.316.000 1.920.000 2.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 513.000 236.000 235.000 231.000 193.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.2 1.1 1.1
Soliditet 27.0 12.3 18.5 12.7 8.4
Resultatgrad 9.0 -7.9 -11.5 -45.5
Rentedekningsgrad -7.2 -21.9
Gjeldsgrad 2.7 7.1 4.4 6.9 10.9
Total kapitalrentabilitet 18.5 -13.4 -26.4 -76.7 -76.8
Signatur
13.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.08.2021
Daglig leder og styrets leder hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex