Sømna Eiendom AS
Juridisk navn:  Sømna Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75029460
Kirkeveien 2 Kirkeveien 2 Fax: 75015001
8920 Sømna 8920 Sømna
Fylke: Kommune:
Nordland Sømna
Org.nr: 980121976
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 9/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.21%
Resultat  
  
476.65%
Egenkapital  
  
68.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.655.000 8.162.000 8.626.000 7.502.000 7.722.000
Resultat: 4.614.000 -1.225.000 3.943.000 722.000 1.916.000
Egenkapital: 11.643.000 6.927.000 8.221.000 8.179.000 7.503.000
Regnskap for  Sømna Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.655.000 8.162.000 8.626.000 7.502.000 7.722.000
Driftskostnader -7.926.000 -8.220.000 -7.580.000 -7.055.000 -7.015.000
Driftsresultat -270.000 -59.000 1.047.000 447.000 707.000
Finansinntekter 5.426.000 -633.000 3.409.000 1.133.000 1.843.000
Finanskostnader -542.000 -534.000 -513.000 -859.000 -634.000
Finans 4.884.000 -1.167.000 2.896.000 274.000 1.209.000
Resultat før skatt 4.614.000 -1.225.000 3.943.000 722.000 1.916.000
Skattekostnad 102.000 -68.000 -102.000 30.000 -198.000
Årsresultat 4.716.000 -1.293.000 3.841.000 752.000 1.718.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.885.000 7.389.000 11.643.000 14.146.000 14.798.000
Sum omløpsmidler 17.809.000 13.107.000 14.088.000 11.158.000 9.363.000
Sum eiendeler 24.694.000 20.496.000 25.731.000 25.304.000 24.161.000
Sum opptjent egenkapital 10.787.000 6.071.000 7.364.000 7.679.000 7.003.000
Sum egenkapital 11.643.000 6.927.000 8.221.000 8.179.000 7.503.000
Sum langsiktig gjeld 12.374.000 12.777.000 12.927.000 16.138.000 15.152.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 791.000 4.583.000 986.000 1.507.000
Sum gjeld og egenkapital 24.695.000 20.496.000 25.731.000 25.303.000 24.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.487.000 3.583.000 3.475.000 3.207.000 3.388.000
Andre inntekter 4.168.000 4.578.000 5.151.000 4.295.000 4.334.000
Driftsinntekter 7.655.000 8.162.000 8.626.000 7.502.000 7.722.000
Varekostnad -1.641.000 -1.856.000 -1.728.000 -1.573.000 -1.611.000
Lønninger -3.146.000 -3.088.000 -2.968.000 -2.905.000 -2.661.000
Avskrivning -656.000 -647.000 -725.000 -707.000 -713.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.483.000 -2.629.000 -2.159.000 -1.870.000 -2.030.000
Driftskostnader -7.926.000 -8.220.000 -7.580.000 -7.055.000 -7.015.000
Driftsresultat -270.000 -59.000 1.047.000 447.000 707.000
Finansinntekter 5.426.000 -633.000 3.409.000 1.133.000 1.843.000
Finanskostnader -542.000 -534.000 -513.000 -859.000 -634.000
Finans 4.884.000 -1.167.000 2.896.000 274.000 1.209.000
Konsernbidrag 0 0 -3.800.000 -76.000 -630.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.716.000 -1.293.000 3.841.000 752.000 1.718.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 419.000 317.000 248.000 350.000 295.000
Fast eiendom 6.029.000 6.591.000 11.121.000 13.496.000 14.049.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 437.000 480.000 273.000 300.000 454.000
Sum varige driftsmidler 6.466.000 7.072.000 11.395.000 13.796.000 14.503.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.885.000 7.389.000 11.643.000 14.146.000 14.798.000
Varebeholdning 135.000 159.000 152.000 153.000 117.000
Kundefordringer 81.000 47.000 88.000 66.000 307.000
Andre fordringer 85.000 75.000 80.000 75.000 49.000
Sum investeringer 17.199.000 12.526.000 12.999.000 9.865.000 8.564.000
Kasse, bank 309.000 303.000 751.000 999.000 327.000
Sum omløpsmidler 17.809.000 13.107.000 14.088.000 11.158.000 9.363.000
Sum eiendeler 24.694.000 20.496.000 25.731.000 25.304.000 24.161.000
Sum opptjent egenkapital 10.787.000 6.071.000 7.364.000 7.679.000 7.003.000
Sum egenkapital 11.643.000 6.927.000 8.221.000 8.179.000 7.503.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.800.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.374.000 12.777.000 12.927.000 16.138.000 15.152.000
Leverandørgjeld 155.000 287.000 211.000 237.000 137.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 174.000 76.000 129.000 136.000 197.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 348.000 428.000 444.000 613.000 1.173.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 791.000 4.583.000 986.000 1.507.000
Sum gjeld og egenkapital 24.695.000 20.496.000 25.731.000 25.303.000 24.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.132.000 12.316.000 9.505.000 10.172.000 7.856.000
Likviditetsgrad 1 26.3 16.6 3 11.3 6.2
Likviditetsgrad 2 26.1 16.4 3 11.2 6.2
Soliditet 47.1 33.8 31.9 32.3 31.1
Resultatgrad -3.5 -0.7 12.1 6 9.2
Rentedekningsgrad -0.5 -0.1 2 0.5 4.0
Gjeldsgrad 1.1 2 2.1 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 20.9 -3.4 17.3 6.2 10.6
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
MONSEN WALTER KRISTIAN
Prokurister
16.09.2016
PROKURA
MONSEN WALTER KRISTIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex