Rypdal Purkering AS
Juridisk navn:  Rypdal Purkering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71189950
Rypdal Rypdal Fax:
6391 Tresfjord 6391 Tresfjord
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vestnes
Org.nr: 887163812
Aksjekapital: 590.000 NOK
Etableringsdato: 8/16/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Åndalsnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.35%
Resultat  
  
224.35%
Egenkapital  
  
119%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.671.000 9.281.000 9.836.000 10.354.000 10.534.000
Resultat: 5.414.000 -4.354.000 -140.000 425.000 242.000
Egenkapital: 846.000 -4.453.000 -99.000 41.000 -384.000
Regnskap for  Rypdal Purkering AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.671.000 9.281.000 9.836.000 10.354.000 10.534.000
Driftskostnader -2.164.000 -13.424.000 -9.816.000 -9.710.000 -10.034.000
Driftsresultat 5.507.000 -4.143.000 19.000 643.000 500.000
Finansinntekter 59.000 28.000 84.000 63.000 50.000
Finanskostnader -150.000 -239.000 -243.000 -280.000 -308.000
Finans -91.000 -211.000 -159.000 -217.000 -258.000
Resultat før skatt 5.414.000 -4.354.000 -140.000 425.000 242.000
Skattekostnad -115.000 0 0 0 0
Årsresultat 5.299.000 -4.354.000 -140.000 425.000 242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.047.000 2.339.000 7.977.000 9.211.000 9.625.000
Sum omløpsmidler 2.062.000 710.000 1.212.000 526.000 653.000
Sum eiendeler 3.109.000 3.049.000 9.189.000 9.737.000 10.278.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 -5.043.000 -689.000 -549.000 -974.000
Sum egenkapital 846.000 -4.453.000 -99.000 41.000 -384.000
Sum langsiktig gjeld 1.818.000 4.657.000 5.652.000 6.431.000 7.349.000
Sum kortsiktig gjeld 445.000 2.845.000 3.636.000 3.266.000 3.313.000
Sum gjeld og egenkapital 3.109.000 3.049.000 9.189.000 9.738.000 10.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.296.000 9.267.000 9.822.000 10.405.000 10.431.000
Andre inntekter 5.375.000 14.000 14.000 -51.000 103.000
Driftsinntekter 7.671.000 9.281.000 9.836.000 10.354.000 10.534.000
Varekostnad -1.047.000 -8.583.000 -6.856.000 -6.681.000 -6.914.000
Lønninger -249.000 -1.246.000 -1.268.000 -1.200.000 -1.458.000
Avskrivning -304.000 -312.000 -362.000 -410.000 -417.000
Nedskrivning -2.000.000 0 0 0
Andre driftskostnader -564.000 -1.283.000 -1.330.000 -1.419.000 -1.245.000
Driftskostnader -2.164.000 -13.424.000 -9.816.000 -9.710.000 -10.034.000
Driftsresultat 5.507.000 -4.143.000 19.000 643.000 500.000
Finansinntekter 59.000 28.000 84.000 63.000 50.000
Finanskostnader -150.000 -239.000 -243.000 -280.000 -308.000
Finans -91.000 -211.000 -159.000 -217.000 -258.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.299.000 -4.354.000 -140.000 425.000 242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 594.000 898.000 3.202.000 3.506.000 3.811.000
Maskiner anlegg 0 0 49.000 146.000
Driftsløsøre 988.000 4.321.000 5.202.000 5.269.000
Sum varige driftsmidler 594.000 1.886.000 7.523.000 8.758.000 9.225.000
Sum finansielle anleggsmidler 454.000 454.000 454.000 454.000 400.000
Sum anleggsmidler 1.047.000 2.339.000 7.977.000 9.211.000 9.625.000
Varebeholdning 29.000 81.000 108.000 111.000
Kundefordringer 15.000 406.000 632.000 82.000 63.000
Andre fordringer 102.000 234.000 476.000 294.000 368.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.945.000 40.000 22.000 42.000 110.000
Sum omløpsmidler 2.062.000 710.000 1.212.000 526.000 653.000
Sum eiendeler 3.109.000 3.049.000 9.189.000 9.737.000 10.278.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 -5.043.000 -689.000 -549.000 -974.000
Sum egenkapital 846.000 -4.453.000 -99.000 41.000 -384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 115.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.351.000 1.494.000 1.427.000 1.478.000
Sum langsiktig gjeld 1.818.000 4.657.000 5.652.000 6.431.000 7.349.000
Leverandørgjeld -33.000 111.000 892.000 534.000 477.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 347.000 175.000 250.000 185.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 474.000 1.037.000 1.075.000 1.056.000 1.173.000
Sum kortsiktig gjeld 445.000 2.845.000 3.636.000 3.266.000 3.313.000
Sum gjeld og egenkapital 3.109.000 3.049.000 9.189.000 9.738.000 10.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.617.000 -2.135.000 -2.424.000 -2.740.000 -2.660.000
Likviditetsgrad 1 4.6 0.2 0.3 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 4.6 0.2 0.3 0.1 0.2
Soliditet 27.2 -1.1 0.4 -3.7
Resultatgrad 71.8 -44.6 0.2 6.2 4.7
Rentedekningsgrad 36.7 -17.3 0.1 2.3 1.6
Gjeldsgrad 2.7 -1.7 -93.8 236.5 -27.8
Total kapitalrentabilitet 179.0 1.1 7.2 5.4
Signatur
11.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex