Russia Baltic Pork Invest As
Juridisk navn:  Russia Baltic Pork Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32204720
c/o Azets Insight AS Kobbervikdalen 67 C/O Azets Insight As Kobbervikdalen 67 Fax: 32801189
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 986500774
Aksjekapital: 640.063.200 NOK
Etableringsdato: 1/14/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: russia baltic pork invest as
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.46%
Resultat  
  
310.42%
Egenkapital  
  
20.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 292.240.000 214.152.000 158.513.000 163.079.000 162.253.000
Resultat: 388.427.000 94.641.000 179.671.000 675.810.000 36.614.000
Egenkapital: 7.331.975.000 6.096.106.000 4.434.370.000 4.242.548.000 2.996.165.000
Regnskap for  Russia Baltic Pork Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 292.240.000 214.152.000 158.513.000 163.079.000 162.253.000
Driftskostnader -180.950.000 -170.352.000 -194.335.000 -178.324.000 -210.986.000
Driftsresultat 111.290.000 43.800.000 -35.822.000 -15.245.000 -48.733.000
Finansinntekter 277.371.000 80.477.000 255.443.000 726.511.000 331.138.000
Finanskostnader -234.000 -29.636.000 -39.950.000 -35.456.000 -245.791.000
Finans 277.137.000 50.841.000 215.493.000 691.055.000 85.347.000
Resultat før skatt 388.427.000 94.641.000 179.671.000 675.810.000 36.614.000
Skattekostnad 39.123.000 22.108.000 12.151.000 -21.558.000 6.270.000
Årsresultat 427.550.000 116.749.000 191.822.000 654.252.000 42.884.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.211.061.000 5.753.500.000 4.902.749.000 4.686.610.000 3.693.176.000
Sum omløpsmidler 477.006.000 572.509.000 135.234.000 386.931.000 270.313.000
Sum eiendeler 7.688.067.000 6.326.009.000 5.037.983.000 5.073.541.000 3.963.489.000
Sum opptjent egenkapital 445.758.000 331.199.000 395.450.000 203.628.000 0
Sum egenkapital 7.331.975.000 6.096.106.000 4.434.370.000 4.242.548.000 2.996.165.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 356.092.000 229.903.000 603.613.000 830.993.000 967.324.000
Sum gjeld og egenkapital 7.688.067.000 6.326.009.000 5.037.983.000 5.073.541.000 3.963.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 292.240.000 214.152.000 158.513.000 163.079.000 162.253.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 292.240.000 214.152.000 158.513.000 163.079.000 162.253.000
Varekostnad 0 -16.000 -17.000 -6.152.000
Lønninger -130.111.000 -132.374.000 -138.458.000 -122.661.000 -140.509.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.839.000 -37.978.000 -55.861.000 -55.646.000 -64.325.000
Driftskostnader -180.950.000 -170.352.000 -194.335.000 -178.324.000 -210.986.000
Driftsresultat 111.290.000 43.800.000 -35.822.000 -15.245.000 -48.733.000
Finansinntekter 277.371.000 80.477.000 255.443.000 726.511.000 331.138.000
Finanskostnader -234.000 -29.636.000 -39.950.000 -35.456.000 -245.791.000
Finans 277.137.000 50.841.000 215.493.000 691.055.000 85.347.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -312.991.000 -181.000.000 0 -310.241.000 -435.794.000
Årsresultat 427.550.000 116.749.000 191.822.000 654.252.000 42.884.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 106.474.000 66.446.000 44.337.000 32.186.000 53.744.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.104.587.000 5.687.054.000 4.858.412.000 4.654.424.000 3.639.432.000
Sum anleggsmidler 7.211.061.000 5.753.500.000 4.902.749.000 4.686.610.000 3.693.176.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 182.824.000 66.100.000 94.040.000 57.952.000 47.846.000
Andre fordringer 38.515.000 22.935.000 15.214.000 244.343.000 86.266.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 255.667.000 483.474.000 25.980.000 84.636.000 136.201.000
Sum omløpsmidler 477.006.000 572.509.000 135.234.000 386.931.000 270.313.000
Sum eiendeler 7.688.067.000 6.326.009.000 5.037.983.000 5.073.541.000 3.963.489.000
Sum opptjent egenkapital 445.758.000 331.199.000 395.450.000 203.628.000 0
Sum egenkapital 7.331.975.000 6.096.106.000 4.434.370.000 4.242.548.000 2.996.165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.584.000 1.962.000 7.897.000 13.186.000 329.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -312.991.000 -181.000.000 0 -310.241.000 -435.794.000
Annen kortsiktig gjeld 347.508.000 227.941.000 595.716.000 817.807.000 966.995.000
Sum kortsiktig gjeld 356.092.000 229.903.000 603.613.000 830.993.000 967.324.000
Sum gjeld og egenkapital 7.688.067.000 6.326.009.000 5.037.983.000 5.073.541.000 3.963.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 120.914.000 342.606.000 -468.379.000 -444.062.000 -697.011.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.5 0.2 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 1.3 2.5 0.2 0.5 0.3
Soliditet 95.4 96.4 8 83.6 75.6
Resultatgrad 38.1 20.5 -22.6 -9.3
Rentedekningsgrad 475.6 1.5 -0.9 -0.4 -0.2
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.1 2 4.4 1 7.1
Signatur
15.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex