Rune Amundsen Invest As
Juridisk navn:  Rune Amundsen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41079387
v/ Rune Amundsen Lyngbøkollen 103 v/ Rune Amundsen Lyngbøkollen 103 Fax:
5164 Laksevåg 5164 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913235541
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
172.22%
Egenkapital  
  
70%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 13.000 -18.000 -20.000 862.000 -24.000
Egenkapital: -6.000 -20.000 -1.000 18.000 56.000
Regnskap for  Rune Amundsen Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -18.000 -20.000 -118.000 -24.000
Driftsresultat -11.000 -18.000 -20.000 -118.000 -24.000
Finansinntekter 24.000 0 0 980.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 24.000 0 0 980.000 0
Resultat før skatt 13.000 -18.000 -20.000 862.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 -18.000 -20.000 862.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 51.000 34.000 34.000 20.000
Sum omløpsmidler 30.000 0 0 1.000 621.000
Sum eiendeler 75.000 51.000 34.000 35.000 641.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -50.000 -31.000 -12.000 26.000
Sum egenkapital -6.000 -20.000 -1.000 18.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 71.000 35.000 17.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000 51.000 34.000 35.000 641.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -18.000 -20.000 -118.000 -24.000
Driftskostnader -11.000 -18.000 -20.000 -118.000 -24.000
Driftsresultat -11.000 -18.000 -20.000 -118.000 -24.000
Finansinntekter 24.000 0 0 980.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 24.000 0 0 980.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -900.000 -580.000
Årsresultat 13.000 -18.000 -20.000 862.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 51.000 34.000 34.000 20.000
Sum anleggsmidler 45.000 51.000 34.000 34.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 30.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 1.000 621.000
Sum omløpsmidler 30.000 0 0 1.000 621.000
Sum eiendeler 75.000 51.000 34.000 35.000 641.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -50.000 -31.000 -12.000 26.000
Sum egenkapital -6.000 -20.000 -1.000 18.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -900.000 -580.000
Annen kortsiktig gjeld 81.000 71.000 35.000 17.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 71.000 35.000 17.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000 51.000 34.000 35.000 641.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -52.000 -71.000 -35.000 -16.000 36.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0 0 0.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0 0.1 1.1
Soliditet -7.9 -39.2 -2.9 51.4 8.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -13.7 -3.5 0.9 10.4
Total kapitalrentabilitet 17.1 -35.3 -58.8 2462.9 -3.7
Signatur
14.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex