Rudolf Steinerskolen Lørenskog
Juridisk navn:  Rudolf Steinerskolen Lørenskog
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67914000
Kantarellveien 10 Kantarellveien 10 Fax: 67908661
1476 Rasta 1476 Rasta
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 971523212
Aksjekapital: 470 NOK
Antall ansatte: 65
Etableringsdato: 11/11/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: As Solregn
Utvikling:
Omsetning  
  
6.84%
Resultat  
  
222.89%
Egenkapital  
  
11.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.498.000 25.738.000 24.534.000 23.064.000 22.972.000
Resultat: 1.353.000 -1.101.000 -312.000 -308.000 -1.062.000
Egenkapital: 13.382.000 12.029.000 13.131.000 13.442.000 13.750.000
Regnskap for  Rudolf Steinerskolen Lørenskog
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.498.000 25.738.000 24.534.000 23.064.000 22.972.000
Driftskostnader -25.771.000 -26.489.000 -24.558.000 -23.058.000 -23.636.000
Driftsresultat 1.728.000 -751.000 -25.000 5.000 -663.000
Finansinntekter 32.000 44.000 42.000 54.000 49.000
Finanskostnader -407.000 -395.000 -330.000 -367.000 -449.000
Finans -375.000 -351.000 -288.000 -313.000 -400.000
Resultat før skatt 1.353.000 -1.101.000 -312.000 -308.000 -1.062.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.353.000 -1.101.000 -312.000 -308.000 -1.062.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.225.000 23.215.000 20.026.000 20.738.000 21.634.000
Sum omløpsmidler 4.771.000 3.773.000 5.076.000 5.174.000 5.185.000
Sum eiendeler 30.996.000 26.988.000 25.102.000 25.912.000 26.819.000
Sum opptjent egenkapital 13.381.000 12.028.000 13.130.000 13.441.000 13.749.000
Sum egenkapital 13.382.000 12.029.000 13.131.000 13.442.000 13.750.000
Sum langsiktig gjeld 14.254.000 11.157.000 8.429.000 9.092.000 9.744.000
Sum kortsiktig gjeld 3.359.000 3.802.000 3.543.000 3.378.000 3.325.000
Sum gjeld og egenkapital 30.995.000 26.988.000 25.103.000 25.912.000 26.819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.274.000 4.209.000 3.705.000 3.315.000 3.218.000
Andre inntekter 23.224.000 21.529.000 20.829.000 19.748.000 19.754.000
Driftsinntekter 27.498.000 25.738.000 24.534.000 23.064.000 22.972.000
Varekostnad -759.000 -1.027.000 -1.001.000 -997.000 -1.004.000
Lønninger -20.267.000 -20.706.000 -18.785.000 -17.677.000 -18.314.000
Avskrivning -1.083.000 -962.000 -887.000 -924.000 -917.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.662.000 -3.794.000 -3.885.000 -3.460.000 -3.401.000
Driftskostnader -25.771.000 -26.489.000 -24.558.000 -23.058.000 -23.636.000
Driftsresultat 1.728.000 -751.000 -25.000 5.000 -663.000
Finansinntekter 32.000 44.000 42.000 54.000 49.000
Finanskostnader -407.000 -395.000 -330.000 -367.000 -449.000
Finans -375.000 -351.000 -288.000 -313.000 -400.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.353.000 -1.101.000 -312.000 -308.000 -1.062.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 25.749.000 22.614.000 19.371.000 20.104.000 20.871.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 475.000 601.000 655.000 634.000 763.000
Sum varige driftsmidler 26.225.000 23.215.000 20.026.000 20.738.000 21.634.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.225.000 23.215.000 20.026.000 20.738.000 21.634.000
Varebeholdning 31.000 34.000 42.000 41.000 46.000
Kundefordringer 183.000 337.000 440.000 830.000 168.000
Andre fordringer 469.000 319.000 456.000 649.000 363.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.088.000 3.083.000 4.139.000 3.655.000 4.609.000
Sum omløpsmidler 4.771.000 3.773.000 5.076.000 5.174.000 5.185.000
Sum eiendeler 30.996.000 26.988.000 25.102.000 25.912.000 26.819.000
Sum opptjent egenkapital 13.381.000 12.028.000 13.130.000 13.441.000 13.749.000
Sum egenkapital 13.382.000 12.029.000 13.131.000 13.442.000 13.750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.254.000 11.157.000 8.429.000 9.092.000 9.744.000
Leverandørgjeld 515.000 726.000 780.000 668.000 633.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.043.000 1.084.000 900.000 965.000 882.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.801.000 1.992.000 1.863.000 1.744.000 1.811.000
Sum kortsiktig gjeld 3.359.000 3.802.000 3.543.000 3.378.000 3.325.000
Sum gjeld og egenkapital 30.995.000 26.988.000 25.103.000 25.912.000 26.819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.412.000 -29.000 1.533.000 1.796.000 1.860.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.4 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1 1.4 1.5 1.5
Soliditet 43.2 44.6 52.3 51.9 51.3
Resultatgrad 6.3 -2.9 -0.1 0 -2.9
Rentedekningsgrad 4.2 -1.9 -0.1 0 -1.5
Gjeldsgrad 1.3 1.2 0.9 0.9 1
Total kapitalrentabilitet 5.7 -2.6 0.1 0.2 -2.3
Signatur
27.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex